Wirtualna Kancelaria Prawna jest miejscem, w którym studenci kierunków realizowanych
na Wydziale Prawa i Administracji US mogą odbyć praktykę
Studenci mogą zdobywać doświadczenie i umiejętności praktyczne pod okiem nauczycieli akademickich, którzy czynnie wykonują zawód radcy prawnego, adwokata, notariusza, komornika czy sędziego. Podczas praktyki zawodowej studenci mogą zapoznać się ze specyfiką tych zawodów, a także skonfrontować swoją wiedzę teoretyczną z praktycznymi problemami prawnymi.

Regulamin Wirtualnej Kancelarii Prawnej WPiA US

Wirtualna Kancelaria Prawna – PREZENTACJA (kliknij TUTAJ)

Realizacja praktyk studenckich w Wirtualnej Kancelarii Prawnej WPiA USWniosek o przyjęcie na praktykę w Wirtualnej Kancelarii Prawnej WPiA US

Porozumienie z podmiotami współpracującymi z Wirtualną Kancelarią WPiA US

Dziennik praktyk

Opinia praktykiKierownik Wirtualnej Kancelarii Prawnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

dr hab. Przemysław Kledzik, prof. US

Patroni Wirtualnej Kancelarii Prawnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

dr Konrad Garnowski, dr Przemysław Mijal, dr Daniel Dąbrowski


Wirtualna Kancelaria Prawna WPiA US – ZESPÓŁ MS TEAMS

Kod zespołu: 4ghq9ql

e-mail: wirtualna-kancelaria@usz.edu.pl


ZARZĄDZENIE NR 48/2022 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 17 października 2022 r.
w sprawie utworzenia Wirtualnej Kancelarii Prawnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

Accessibility Toolbar