Wirtualna Kancelaria Prawna jest miejscem, w którym studenci kierunków realizowanych
na Wydziale Prawa i Administracji mogą odbyć praktykę zawodową
Studenci będą zdobywać doświadczenie i umiejętności praktyczne pod okiem nauczycieli akademickich, którzy czynnie wykonują zawód radcy prawnego, adwokata, notariusza, komornika czy sędziego. Podczas praktyki zawodowej studenci zapoznają się ze specyfiką tych zawodów, a także skonfrontują swoją wiedzę teoretyczną z praktycznymi problemami prawnymi. Ponadto utworzenie Wirtualnej Kancelarii Prawnej wspomoże studentów, którzy ze względu na sytuację epidemiczną, mają kłopot ze znalezieniem oferty praktyki zawodowej.


Kierownik Wirtualnej Kancelarii Prawnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
dr hab. Przemysław Kledzik

Patroni Wirtualnej Kancelarii Prawnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
dr Konrad Garnowski
dr Przemysław Mijal
dr Łukasz Pilarczyk


Wirtualna Kancelaria Prawna WPiA US – ZESPÓŁ MS TEAMS

Kod zespołu:  hlngfz4


 


ZARZĄDZENIE NR 34/2021 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 17 maja 2021 r. 
w sprawie utworzenia Wirtualnej Kancelarii Prawnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

ZARZĄDZENIE NR 34/2021 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 17 maja 2021 r.
w sprawie utworzenia Wirtualnej Kancelarii Prawnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego


 

Accessibility Toolbar