INFORMACJA O SZKOLENIACH DLA PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI US


Szkolenia o charakterze naukowym

  1. Warsztaty szkoleniowe NCN dla wnioskodawców – organizator Dział Nauki i Projektów Naukowych US we współpracy z Narodowym Centrum Nauki. Odbyło się 19 listopada 2019 r. o godz. 9:00 w sali 317 Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nauk Przyrodniczych US, przy ul. A. Mickiewicza 16 w Szczecinie. Skierowane do wszystkich pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych oraz dydaktycznych Instytutu Nauk Prawnych US.
  2. Szkolenie z zakresu przedstawiania efektów prac naukowych oraz nowoczesnych form ich prezentowania podczas wygłaszanych wystąpień, wykładów i innych form aktywności naukowo-dydaktycznej. Odbyło się 18 grudnia 2019 r. o godzinie 9.00 w sali 317 Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nauk Przyrodniczych US, przy ul. A. Mickiewicza 16 w Szczecinie. Skierowane do wszystkich pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych oraz dydaktycznych Instytutu Nauk Prawnych US.
  3. Szkolenie z zakresu III Kryterium ewaluacji organizowanego w trybie zdalnym w dniu 24 września 2020 r. Skierowane do wszystkich pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych oraz dydaktycznych Instytutu Nauk Prawnych US.
  4. Szkolenie dla pracowników Instytutu Nauk Prawnych z zakresu pisania wniosków grantowych NCN i NCBiR, 13 października 2020 r. od godz. 9:00 do ok. godz. 15:00. Skierowane do wszystkich pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych oraz dydaktycznych Instytutu Nauk Prawnych US.

Szkolenia o charakterze dydaktycznym:

  1. Szkolenie z zakresu przedstawiania efektów prac naukowych oraz nowoczesnych form ich prezentowania podczas wygłaszanych wystąpień, wykładów i innych form aktywności naukowo-dydaktycznej. Odbyło się 18 grudnia 2019 r. o godzinie 9.00 w sali 317 Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nauk Przyrodniczych US, przy ul. A. Mickiewicza 16 w Szczecinie. Skierowane do wszystkich pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych, dydaktycznych oraz administracyjnych Instytutu Nauk Prawnych Wydziału Prawa i Administracji US.
  2. Szkolenie Bezpieczeństwo sieci informatycznych – aspekty społeczne. Szkolenie poprowadziła Pani mgr Anna Giedrys – Inspektor Ochrony Danych Osobowych Uniwersytetu Szczecińskiego. Szkolenie odbyło się dnia 22 października 2020 r. w godz. 11.45-13.15 poprzez platformę MS Teams. Skierowane do wszystkich pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych, dydaktycznych oraz administracyjnych Instytutu Nauk Prawnych Wydziału Prawa i Administracji US.
  3. Szkolenie pn. Obsługa platformy MS Teams. Szkolenie poprowadziła Pani dr Adrianna Banio – członek Komisji Rektorskiej ds. rozwoju narzędzi informatycznych w Uniwersytecie Szczecińskim. Szkolenie odbyło się  w dniu 17 grudnia 2020 r. w godz. 11.45-13.15 poprzez platformę MS Teams. Skierowane do wszystkich pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych, dydaktycznych oraz administracyjnych Instytutu Nauk Prawnych Wydziału Prawa i Administracji US.
  4. Szkolenie pn. Zdalna sesja – egzaminy i zaliczenia z zastosowaniem narzędzi informatycznych. Szkolenie poprowadziła Pani dr Adrianna Banio – członek Komisji Rektorskiej ds. rozwoju narzędzi informatycznych w  Uniwersytecie Szczecińskim. Szkolenie odbyło się w dniu 7 stycznia 2021 r. w godz. 11.45-13.15 poprzez platformę MS Teams. Skierowane do wszystkich pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych,  dydaktycznych oraz administracyjnych Instytutu Nauk Prawnych Wydziału Prawa i Administracji US.
  5. Szkolenie dot. Jednolitego Systemu Antyplagiatowego. Szkolenie poprowadził Pani mgr Wojciech Patejuk – pracownik Działu Jakości Kształcenia US. Szkolenie odbyło się w dniu  21 stycznia 2021 r. w godz. 11.45-13.15 poprzez platformę MS Teams. Skierowane do wszystkich pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych, dydaktycznych oraz administracyjnych Instytutu Nauk Prawnych Wydziału Prawa i Administracji US.
  6. Szkolenie pn. Wykorzystanie nowoczesnych technologii w procesie dydaktycznym przeprowadze przez Trenera Tomasza Cichockiego w dniach 29-30 września 2021 r. w Szczecinie. Skierowane do wszystkich pracowników badawczo-dydaktycznych oraz dydaktycznych Wydziału Prawa i Administracji US.


Szkolenia z narzędzi do pracy zdalnej:

Uczelniane Centrum Informatyczne wraz z  firmą Integrated Solutions – partnerem US dostarczającym Uczelni licencje Microsoft. w marcu br. przeprowadziło szkolenie w postaci webinaru poświęconego prowadzeniu zajęć online z wykorzystaniem Microsoft Teams, pn. Jak skutecznie poprowadzić wykłady online? Nagranie zostało udostępnione na stronie internetowej uczelni.

Program szkolenia:

Blok 1 (60 min)
Plan zajęć – jak prowadzić wykłady online – korzystanie z kalendarza Wirtualny wykład audio oraz wideo Wirtualna tablica Indywidualne miejsce notatek z wykładów Elektroniczny przykłady egzaminów oraz prace seminaryjne Ogólna praca na plikach

Blok 2 (50 min)
Jak uczelnia może pozyskać taką platformę (uruchomienie triala) oraz ile to kosztuje (jest zupełnie darmowe) Jak dodać studentów oraz wykładowców do platformy (jest to bardzo proste!) Jak się zalogować (przeglądarka, komputer, urządzenie mobilne) Jak tworzyć grupy i przypisywać do nich studentów oraz wykładowców

Dodatkowo pracownicy Uczelnianego Centrum Informatycznego dostępni są na MS Teams w otwartym zespole dedykowanym nauczycielom akademickim, na którym pracownicy mogą zadawać pytania, ale również dzielić się własnymi doświadczeniami/ wskazówkami w pracy z narzędziem jakim jest MS Teams.  Ponadto na stronie UCI US znajdują się instrukcje oraz filmy szkoleniowe.


Accessibility Toolbar