Podstawowym kryterium ewaluacji działalności naukowej jest jej poziom naukowy.


Przy ewaluacji poziomu naukowego uwzględnia się następujące kategorie publikacji i redakcji:

 • artykuły naukowe
  – opublikowane w czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, zamieszczonych w ministerialnym wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych;
  – publikowane w czasopismach naukowych niezamieszczonych w ministerialnym wykazie.

 • monografie naukowe
  – wydane przez wydawnictwa zamieszczone w ministerialnym wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe;
  – wydane przez wydawnictwa niezamieszczone w ministerialnym wykazie wydawnictw.

 • rozdziały w monografiach naukowych
  – wydane przez wydawnictwa zamieszczone w ministerialnym wykazie wydawnictw;
  – wydane przez wydawnictwa niezamieszczone w ministerialnym wykazie wydawnictw.

 • redakcja naukowa
  – monografii naukowych wydanych przez wydawnictwa zamieszczone w ministerialnym wykazie wydawnictw;
  – monografii naukowych wydanych przez wydawnictwa niezamieszczone w ministerialnym wykazie wydawnictw.


 

Ewaluacja jakości działalności naukowej – przewodnik 


 

 

 

Accessibility Toolbar