W dniu 17 stycznia 2023 r. o godz. 11.45 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Narutowicza 17a, w sali 222 odbył się wykład pt. „Humanitarian Parole concept including Ukraine, Afghanistan and more Recently Cuba, Venezuela and Haiti”, w którym udział wzięli członkowie tego Wydziału, społeczność akademicka i zebrani goście. Wydarzenie odbyło się w języku angielskim.

Wykład poprowadziła Profesor Sheila Valez Martinez z Wydziału Prawa Universytetu w Pittsburghu. Pani Profesor jest profesorem prawa azylowego i imigracyjnego oraz Dyrektorem Programów Klinicznych i Kliniki Prawa Imigracyjnego. Jej publikacje naukowe i zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia związane z imigrantkami, migracją z Puerto Rico, migracją z Karaibów, przekazami pieniężnymi, pedagogiką prawną i teorią OutCrit.

Dołączyła do Pittsburgh Law jako profesor wizytujący w 2010 roku, aby założyć Klinikę Prawa Imigracyjnego. Jest członkiem zarządu LatCrit (Latino and Latina Critical Legal Studies Inc.), a także Friends of Farmworkers. Posiada tytuł Juris Doctor z University of Puerto Rico School of Law.


W dniu 12 stycznia 2023 r. o godz. 13.30 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Narutowicza 17a, w sali 215 odbył się wykład pt. „Digitalisation and the Criminal Law”, w którym udział wzięli członkowie tego Wydziału, społeczność akademicka i zebrani goście. Wydarzenie odbyło się w języku angielskim.

Wykład poprowadził István Ambrus Ph.D. dr. habil. Associate Professor z Eötvös Loránd University. Jest on Kierownikiem Katedry Kryminologii i profesorem nadzwyczajnym prawa karnego materialnego na Uniwersytecie Eötvösa Loránda (ELTE) w Budapeszcie na Węgrzech. W 2012 roku uzyskał stopień doktora na podstawie pracy dotyczącej zbiegu przestępstw. Od 13 lat wykłada prawo karne na wiodących uniwersytetach na Węgrzech, jest profesorem wizytującym w Belgii, Szwecji, Litwie i Niemczech. Przez kilka lat pracował również jako prokurator. Pan Profesor udzielił odpowiedzi na różne pytania w tym dotyczące taki spraw jak: w jakim kierunku będzie zmierzać prawo karne w dobie rozwoju nowych technologii?,  kto poniesie odpowiedzialność karną za wypadek komunikacyjny, którego następstwem będzie śmierć człowieka, spowodowany przez pojazd autonomiczny? czy postępy w zakresie robotyzacji doprowadzą do uwzględnienia humanoidalnych robotów w gronie podmiotów zdolnych do przekroczenia prawnokarnej normy sankcjonowanej?


W dniu 16 grudnia 2022 r. o godz. 10.45 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego odbył się wykład pt. „Sustainable development in the EU and the climate challenge”, w którym udział wzięli członkowie tego Wydziału, społeczność akademicka i zebrani goście. Wydarzenie odbyło się w języku angielskim w formule zdalnej, za pośrednictwem MS Teams.

Wykład poprowadził prof. Mensah Cocou Marius. Dr jest asystetntem profesora czyli adiunktem na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Mariborze, Słowenia. Jest posiadaczem prestiżowego modułu Jean Monnet (2021-2024) z tematem: „Regulacje prawne dziedzictwa i promocja zrównoważonego rozwoju w UE”. Jest specjalistą w dziedzinie prawa międzynarodowego (prawa ochrony środowiska), a większość jego artykułów dotyczy zrównoważonego rozwoju i międzynarodowych zagadnień prawnych. Był prelegentem na wielu międzynarodowych konferencjach i wydarzeniach organizowanych przez instytucje takie jak Royal Chatham House, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Słowenii i inne agencje. Jest autorem książki: „Prawo międzynarodowe i zrównoważony rozwój w subregionie ECOWAS” oraz autorem ponad 30 artykułów naukowych i monografii publikowanych w różnych krajach. Dr Mensah jest stałym wykładowcą letniej szkoły ONZ (Stowarzyszenie Słowenii) na temat Europejskiego Zielonego Ładu oraz członkiem zespołu projektów finansowanych przez UE, takich jak „Różnorodność tytułów egzekucyjnych w transgranicznej windykacji długów w UE” oraz „Szkolenie do egzekwowania”.


W dniu 6 grudnia 2022 r. o godz. 11.45 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego odbył się wykład pt. „La tutela giuridica dei minori nelle relazioni familiari in Italia” [„Ochrona prawna małoletnich w relacjach rodzinnych we Włoszech”], w którym udział wzięli członkowie tego Wydziału, społeczność akademicka i zebrani goście. Wydarzenie odbyło się w języku włoskim z tłumaczeniem na język polski w formule zdalnej, za pośrednictwem MS Teams. Wprowadzenie do wykładu poprowadził dr hab. Pasquale Policastro, prof. US.

Wykład poprowadziła dr Daniela Bianchini z Uniwersytetu LUMSA di Roma. Pani dr ukończyła z wyróżnieniem prawo na Uniwersytecie LUMSA w Rzymie, omawiając pracę magisterską z zakresu prawa kanonicznego zatytułowaną “Aspetti del rapporto fra teologia e diritto canonico nella Divina Commedia” [„Aspekty relacji między teologią a prawem kanonicznym w Boskiej Komedii”]. Praca doktorska, obroniona również na Uniwersytecie LUMSA, nosiła tytuł: “L’Ordinamento costituzionale vaticano” [„Watykański porządek konstytucyjny”]. Obecnie pracuje jako adiunkt w katedrze prawa rodzinnego i nieletnich na Wydziale Prawa, Ekonomii, Polityki i Neofilologii Uniwersytetu LUMSA w Rzymie. Jest również członkiem „Centro Studi Rosario Livatino” (Centrum Studiów im. Rosario Livatino). Pełni funkcję redaktor naczelnej czasopisma prawniczego “L-IUS” wydawanego przez “Centro Studi Livatino”.


W dniu 20 października 2022 r. o godz. 13.30 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego odbył się wykład pt. „Legal Aspects of Digital Human Rights Policies”, w którym udział wzięli członkowie tego Wydziału, społeczność akademicka i zebrani goście. Wydarzenie odbyło się w języku angielskim w formule zdalnej, za pośrednictwem MS Teams.

Wykład poprowadziła dr. Vygantė Milašiūtė, która jest profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wileńskiego oraz analitykiem politycznym w Rządowym Centrum Analiz Strategicznych na Litwie.W dniu 8 października 2022 r. o godz. 15.30 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego odbył się wykład pt. „A Comparative Study of Digital Constitutionalism”, w którym udział wzięli członkowie tego Wydziału, społeczność akademicka i zarejestrowani goście. Wydarzenie odbyło się w języku angielskim w formule zdalnej, za pośrednictwem MS Teams.

 

Wykład poprowadził Assoc. Prof. Prabhpreet Singh z Manipal University Jaipur w Indiach. Pan Prabhpreet Singh pracuje jako adiunkt prawa w School of Law, Manipal University Jaipur. Pracuje również jako koordynator Moot Court Society. Posiada ponad 3-letni staż pracy. Jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Specjalistów ds. Ochrony Danych Osobowych. Specjalizuje się w prawie konstytucyjnym i nieprzerwanie zajmuje się nauczaniem przedmiotów takich jak porównawcze prawo konstytucyjne, prawo ochrony środowiska i prawo administracyjne.


Accessibility Toolbar