• 11 CZE 21
  Pozytywna ocena PKA dla kierunku Prawo!

  Pozytywna ocena PKA dla kierunku Prawo!

  Z dumą i satysfakcją informujemy o pozytywnej ocenie programowej na 6 lat dla kierunku Prawo – na poziomie jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim, prowadzonym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.  

  Prezydium Polskiej  Komisji Akredytacyjnej (PKA) w uchwale nr 429/2021 z dnia 31 maja 2021 r. stwierdziło, że proces kształcenia realizowany na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego umożliwia studentom kierunku Prawo osiągnięcie założonych efektów uczenia się.

  PKA oceniła m.in. program kształcenia, przyjęte efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji, wewnętrzny system zapewnienia i oceny jakości kształcenia, współpracę z interesariuszami zewnętrznymi, infrastrukturę Uczelni oraz opiekę nad studentami. Wszystkie wymagane do uzyskania oceny pozytywnej kryteria zostały spełnione.

  Zgodnie z uchwałą Prezydium PKA następna ocena programowa na kierunku Prawo powinna nastąpić w roku akademickim 2026/2027.

  Wszystkim Pracownikom i Studentom kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego dziękujemy i serdecznie gratulujemy! 

Accessibility Toolbar