2021

UCHWAŁA NR 45/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki prawne mgr. Piotrowi Wronie

UCHWAŁA NR 44/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Piotra Wrony

UCHWAŁA NR 42/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie sprostowania z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr 31/2021 Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku Prawo Internetu i ochrony informacji studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2021/2022

UCHWAŁA NR 41/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie sprostowania z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr 28/2021 Rady  Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku Prawo stacjonarne i niestacjonarne magisterskie dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2021/2022

UCHWAŁA NR 40/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zaopiniowania  programu studiów na kierunku Prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych studia II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

UCHWAŁA NR 39/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów i zasad kwalifikacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Prawa i Administracji US na rok akademicki 2022/2023

UCHWAŁA NR 38/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zaopiniowania limitów miejsc na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego na rok akademicki 2021/2022

UCHWAŁA NR 37/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Kamili Kraszewskiej

UCHWAŁA NR 36/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 19 marca 2021 r. o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Małgorzacie Żbikowskiej

UCHWAŁA NR 35/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 19 marca 2021 r. o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Małgorzacie Żbikowskiej

UCHWAŁA NR 34/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie zaopiniowania wprowadzenia przedmiotu prawna ochrona osób z niepełnosprawnościami w miejsce przedmiotu sytuacja prawna osób z niepełnosprawnością intelektualną do programu studiów na kierunku Prawo studia stacjonarne i niestacjonarne jednolite magisterskie dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2020/2021

UCHWAŁA NR 33/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Dziekana Wydziału Prawa i Administracji w sprawie upoważnienia niektórych adiunktów do prowadzenia wykładów oraz przeprowadzenia egzaminów i zaliczeń na ocenę w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz na kierunkach prowadzonych przez inne wydziały Uniwersytetu Szczecińskiego

UCHWAŁA NR 32/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Dziekana Wydziału Prawa i Administracji w sprawie wytycznych dotyczących kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

UCHWAŁA NR 31/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie  zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku Prawo Internetu i ochrony informacji studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia  dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2021/2022

UCHWAŁA NR 30/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie  zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku Prawo służb mundurowych studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia  dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2021/2022

UCHWAŁA NR 29/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku Administracja studia stacjonarne I stopnia dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2021/2022

UCHWAŁA NR 28/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku Prawo stacjonarne i niestacjonarne jednolite magisterskie  dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2021/2022

UCHWAŁA NR 27/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Dziekana Wydziału Prawa i Administracji w sprawie powołania Pracowni ds. rankingów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

UCHWAŁA NR 26/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Dziekana Wydziału Prawa i Administracji w sprawie powołania Pracowni ds. wydawnictw i czasopism zagranicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

UCHWAŁA NR 25/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w sprawie powołania Pracowni ds. projektów naukowych i dydaktycznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

UCHWAŁA NR 24/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Dziekana Wydziału Prawa i Administracji w sprawie przeciwdziałania dyskryminacji oraz przemocy na Wydziale Prawa i
Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

UCHWAŁA NR 23/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Dziekana Wydziału Prawa i Administracji w sprawie realizowania zajęć seminaryjnych

UCHWAŁA NR 22/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Dziekana Wydziału Prawa i Administracji w sprawie procedury dotyczącej gromadzenia i przechowywania prac etapowych

UCHWAŁA NR 21/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie przygotowywania prac dyplomowych w językach obcych

UCHWAŁA NR 20/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Dziekana Wydziału Prawa i Administracji w sprawie zapisów na seminaria dyplomowe

UCHWAŁA NR 19/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Dziekana Wydziału Prawa i Administracji w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

UCHWAŁA NR 18/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych studentów dr hab. prof. US Agnieszki Choduń na jednolitych studiach magisterskich na kierunku Prawo w roku akademickim 2020/2021

UCHWAŁA NR 17/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia umowy cywilnoprawnej na prowadzenia zajęć dydaktycznych z dr. Rafałem Kuligowskim

UCHWAŁA NR 16/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia umowy cywilnoprawnej na prowadzenie zajęć dydaktycznych z dr. hab. prof. UŁ Łukaszem Korporowiczem

UCHWAŁA NR 15/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów do zespołu ds. dyscypliny nauki prawne Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego

UCHWAŁA NR 14/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgra Piotra Wrony i dopuszczenia jej do publicznej obrony

UCHWAŁA NR 13/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Ewy Jędrzejewskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony

UCHWAŁA NR 12/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie sprostowania z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr 33/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego oraz wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego w przewodzie mgr Karoliny Rozmiarek

UCHWAŁA NR 11/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie sprostowania z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr 69/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego oraz wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego w przewodzie mgr. Piotra Wrony

UCHWAŁA NR 10/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej w przewodzie mgr Ewy Jędrzejewskiej

UCHWAŁA NR 9/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne wszczętego na wniosek dra Adama Drozdka

UCHWAŁA NR 8/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o nadanie Medalu Złotego za Długoletnią służbę  prof. dr. hab. Markowi Górskiemu

UCHWAŁA NR 7/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o nadanie Medalu Złotego za Długoletnią służbę  prof. dr. hab. Andrzejowi Bałabanowi

UCHWAŁA NR 6/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki prawne mgr. Bogumiłowi Ciborskiemu

UCHWAŁA NR 5/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Bogumiła Ciborskiego

UCHWAŁA NR 4/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 15 stycznia 2021 r. w przedmiocie zaopiniowania uchylenia uchwały nr 44/2020 Rady Dydaktycznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących przeprowadzania na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego egzaminów i zaliczeń z oceną z wykorzystaniem technologii informatycznych

UCHWAŁA NR 3/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 15 stycznia 2021 r. w przedmiocie wyłonienia zastępcy przewodniczącego Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

UCHWAŁA NR 2/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 15 stycznia 2021 r. w przedmiocie wyłonienia przewodniczącego Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

UCHWAŁA NR 1/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 15 stycznia 2021 r. w przedmiocie powołania komisji skrutacyjnej