r.a. 2019/2020

UCHWAŁA NR 20/2019/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie zaopiniowania utworzenia Zespołu Badawczego Prawa Cywilnego Procesowego i Informatyzacji Wymiaru Sprawiedliwości

UCHWAŁA NR 19/2019/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie zaopiniowania utworzenia Zespołu Badawczego Filozofii, Teorii i Ekonomicznej Analizy Prawa

UCHWAŁA NR 18/2019/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie zaopiniowania utworzenia Zespołu Badawczego Prawa Rzymskiego i Tradycji Prawnej Europy

UCHWAŁA NR 17/2019/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie zaopiniowania utworzenia Zespołu Badawczego Prawa Finansowego

UCHWAŁA NR 16/2019/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie zaopiniowania utworzenia Zespołu Badawczego Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej

UCHWAŁA NR 15/2019/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie zaopiniowania utworzenia Zespołu Badawczego Organizacji  i Funkcjonowania Gospodarki Komunalnej

UCHWAŁA NR 14/2019/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie zaopiniowania utworzenia Zespołu Badawczego Prawa Karnego

UCHWAŁA NR 13/2019/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie zaopiniowania utworzenia Zespołu Badawczego Współczesnych Wyzwań Prawa Konstytucyjnego

UCHWAŁA NR 12/2019/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie zaopiniowania utworzenia Zespołu Badawczego Prawa Ochrony Środowiska

UCHWAŁA NR 11/2019/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie zaopiniowania utworzenia Zespołu Badawczego Ochrony Praw Człowieka w Polskim Systemie Prawnym

UCHWAŁA NR 10/2019/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie zaopiniowania utworzenia Zespołu Badawczego Prawa Komunikacji Elektronicznej

UCHWAŁA NR 9/2019/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie zaopiniowania utworzenia Zespołu Badawczego Prawnej Ochrony Rodziny

UCHWAŁA NR 8/2019/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie zaopiniowania utworzenia Zespołu Badawczego Tworzenia i Wykładni Prawa

UCHWAŁA NR 7/2019/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie zaopiniowania utworzenia Zespołu Badawczego Cywilnoprawnych Problemów Obrotu Gospodarczego

UCHWAŁA NR 6/2019/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie zaopiniowania Regulaminu działania zespołów badawczych Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego

UCHWAŁA NR 5/2019/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego

UCHWAŁA nr 4/2019/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 października 2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr Ewie Michałkiewicz – Kądzieli.

UCHWAŁA nr 3/2019/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 października 2019 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Ewy Michałkiewicz-Kądzieli.

UCHWAŁA nr 2/2019/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 10 października 2019 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Ewy Michałkiewicz-Kądzieli i dopuszczenia jej do publicznej obrony.

UCHWAŁA nr 1/2019/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 10 października 2019 r. w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.

 

r.a. 2018/2019

UCHWAŁA NR 7/2018/2019 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów do zespołu ds. dyscypliny nauki prawne Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego.

UCHWAŁA NR 6/2018/2019 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu struktury wewnętrznej Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego.

UCHWAŁA NR 5/2018/2019 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie wyboru kandydatów do pełnienia funkcji pełniącego obowiązki dziekana wydziału.

UCHWAŁA NR 4/2018/2019 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie wyboru kandydatów do pełnienia funkcji pełniącego obowiązki dyrektora instytutu.

UCHWAŁA NR 3/2018/2019 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych.

UCHWAŁA NR 2/2018/2019 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych.

UCHWAŁA NR 1/2018/2019  RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH  UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.