Z dniem 1 stycznia 2021 r., zgodnie z § 36 ust. 3a Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego, na Wydziale Prawa i Administracji US działa Rada Naukowa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.


r.a. 2020/2021

UCHWAŁA NR 33/2020/2021 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki prawne mgr Małgorzacie Salitrze

UCHWAŁA NR 32/2020/2021 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Salitry

UCHWAŁA NR 31/2020/2021 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 18 grudnia 2020 r. w przedmiocie zaopiniowania uchylenia uchwały nr 18/2019/2020 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie zaopiniowania utworzenia Zespołu Badawczego Prawa Rzymskiego i Tradycji Prawnej Europy

UCHWAŁA NR 30/2020/2021 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Dyrektora Instytutu o wszczęcie postępowania awansowego w odniesieniu do dra Kamila Dąbrowskiego

UCHWAŁA NR 29/2020/2021 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Dyrektora Instytutu o wszczęcie postępowania awansowego w odniesieniu do dr Adriany Tomczyk

UCHWAŁA NR 28/2020/2021 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgra Bogumiła Ciborskiego i dopuszczenia jej do publicznej obrony

UCHWAŁA NR 27/2020/2021 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu planu rzeczowo-finansowego Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego na 2021 r.

UCHWAŁA NR 26/2020/2021 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych o utworzenie badawczo-dydaktycznej jednostki wewnątrzinstytutowej – Centrum Analiz Eksperckich

UCHWAŁA NR 25/2020/2021 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie zgłoszenia kandydatów do Komisji Konkursowej w sprawie wyłonienia kandydata do objęcia funkcji i zatrudnienia na stanowisku Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

UCHWAŁA NR 24/2020/2021 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 9/2019/2020 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie zaopiniowania utworzenia Zespołu Prawnej Ochrony Rodziny

UCHWAŁA NR 23/2020/2021 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania z osiągniętych efektów naukowych, w tym ich wpływu na ewaluację dyscypliny naukowej, dr hab. Doroty Sokołowskiej, prof. US

UCHWAŁA NR 22/2020/2021 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 62/2019/2020 Rady Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgra Bogumiła Ciborskiego

UCHWAŁA NR 21/2020/2021 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 71/2019/2020 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Ewy Jędrzejewskiej

UCHWAŁA NR 20/2020/2021 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/2019/2020 Rady Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z ekonomii w przewodzie doktorskim mgra Macieja Kaczmarzyka

UCHWAŁA NR 19/2020/2021 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z filozofii w przewodzie doktorskim Pani mgr Dominiki Skoczylas

UCHWAŁA NR 18/2020/2021 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Dominiki Skoczylas

UCHWAŁA NR 17/2020/2021 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Dominiki Skoczylas

UCHWAŁA NR 16/2020/2021 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Salitry i dopuszczenia jej do publicznej obrony

UCHWAŁA NR 15/2020/2021 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 20 listopada 2020 r. o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr. Przemysławowi Kledzikowi

UCHWAŁA NR 14/2020/2021 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 20 listopada 2020 r. o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr. Markowi Tkaczukowi

UCHWAŁA NR 13/2020/2021 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 64/2019/2020 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z ekonomii w przewodzie doktorskim mgra Bogumiła Ciborskiego

UCHWAŁA NR 12/2020/2021 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 59/2019/2020 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Małgorzaty Salitry

UCHWAŁA NR 11/2020/2021 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 października 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w przewodzie doktorskim Pana mgra Piotra Wrony

UCHWAŁA NR 10/2020/2021 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 października 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z ekonomii w przewodzie doktorskim Pana mgra Piotra Wrony

UCHWAŁA NR 9/2020/2021 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 października 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pana mgra Piotra Wrony

UCHWAŁA NR 8/2020/2021 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 października 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgra Piotra Wrony

UCHWAŁA NR 7/2020/2021 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 października 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w przewodzie doktorskim Pani mgr Karoliny Rozmiarek

UCHWAŁA NR 6/2020/2021 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 października 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z ekonomii w przewodzie doktorskim Pani mgr Karoliny Rozmiarek

UCHWAŁA NR 5/2020/2021 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 października 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Karoliny Rozmiarek

UCHWAŁA NR 4/2020/2021 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 października 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Karoliny Rozmiarek

UCHWAŁA NR 3/2020/2021 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 października 2020 r. w sprawie zaopiniowania wspólnego wniosku Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych i Dziekana Wydziału Prawa i Administracji o utworzenie badawczo-dydaktycznej jednostki wewnątrzinstytutowej – Klinika Prawa

UCHWAŁA NR 2/2020/2021 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 października 2020 r. w przedmiocie zaopiniowania projektu zarządzenia Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych i Dziekana Wydziału Prawa i Administracji w sprawie powierzenia realizacji zajęć w przypadku zbieżnych oczekiwań pracowników

UCHWAŁA NR 1/2020/2021 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 października 2020 r. w sprawie zaopiniowania wspólnego wniosku Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych i Dziekana Wydziału Prawa i Administracji do Rektora US o przekształcenie Wydziału w podstawową jednostkę organizacyjną


r.a. 2019/2020

UCHWAŁA NR 88/2019/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 września 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki prawne mgr. Kamilowi Dąbrowskiemu

UCHWAŁA NR 87/2019/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 września 2020 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Kamila Dąbrowskiego

UCHWAŁA NR 86/2019/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 18 września 2020 r. w sprawie zgłoszenia kandydatów do Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

UCHWAŁA NR 85/2019/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 18 września 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 14/2019/2020 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie zaopiniowania utworzenia Zespołu Badawczego Prawa Karnego

UCHWAŁA NR 84/2019/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 18 września 2020 r. w sprawie zaopiniowania proponowanych zmian w Statucie US

UCHWAŁA NR 83/2019/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 18 września 2020 r. w sprawie zgłoszenia kandydatów do uczelnianej komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich

UCHWAŁA NR 82/2019/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 18 września 2020 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Dyrektora Instytutu o wszczęcie postępowania awansowego w odniesieniu do dra Konrada Garnowskiego

UCHWAŁA NR 81/2019/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie zaopiniowania proponowanych zmian w Statucie US

UCHWAŁA NR 80/2019/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie wysunięcia kandydatów do nagrody Rektora dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne

UCHWAŁA NR 79/2019/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 10 lipca 2020 r. w przedmiocie merytorycznego zaopiniowania wniosków o przyznanie nagrody Rektora dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne

UCHWAŁA NR 78/2019/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 26 czerwca 2020 r. w przedmiocie przyjęcia Regulaminu Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego w sprawie kwalifikowania wniosków o przyznanie nagród Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego

UCHWAŁA NR 77/2019/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgra Kamila Dąbrowskiego i dopuszczenia jej do publicznej obrony

UCHWAŁA NR 76/2019/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 26 czerwca 2020 r. o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr. Mariuszowi Nawrockiemu

UCHWAŁA NR 75/2019/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne mgr Urszuli Głod-van de Sanden

UCHWAŁA NR 74/2019/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Urszuli Głod-van de Sanden

UCHWAŁA NR 73/2019/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 52/2019/2020 Rady Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z ekonomii w przewodzie doktorskim Pana mgra Kamila Dąbrowskiego

UCHWAŁA NR 72/2019/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z filozofii w przewodzie doktorskim Pani mgr Ewy Jędrzejewskiej

UCHWAŁA NR 71/2019/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Ewy Jędrzejewskiej

UCHWAŁA NR 70/2019/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Ewy Jędrzejewskiej

UCHWAŁA NR 69/2019/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie skierowania rozprawy doktorskiej mgra Macieja Kaczmarzyka do poprawy

UCHWAŁA NR 68/2019/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego w przewodzie mgr Urszuli Głod-van de Sanden

UCHWAŁA NR 67/2019/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne mgr Adrianie Tomczyk

UCHWAŁA NR 66/2019/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Adriany Tomczyk

UCHWAŁA NR 65/2019/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgra Bogumiła Ciborskiego

UCHWAŁA NR 64/2019/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z ekonomii w przewodzie doktorskim mgra Bogumiła Ciborskiego

UCHWAŁA NR 63/2019/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgra Bogumiła Ciborskiego

UCHWAŁA NR 62/2019/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgra Bogumiła Ciborskiego

UCHWAŁA NR 61/2019/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Małgorzaty Salitry

UCHWAŁA NR 60/2019/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z filozofii w przewodzie doktorskim mgr Małgorzaty Salitry

UCHWAŁA NR 59/2019/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Małgorzaty Salitry

UCHWAŁA NR 58/2019/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Małgorzaty Salitry

UCHWAŁA NR 57/2019/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Urszuli Głod-van de Sanden i dopuszczenia jej do publicznej obrony

UCHWAŁA NR 56/2019/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 55/2019/2020 Rady Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Adriany Tomczyk i dopuszczenia jej do publicznej obrony

UCHWAŁA NR 55/2019/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 13 marca 2020 r.w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Adriany Tomczyk i dopuszczenia jej do publicznej obrony

UCHWAŁA NR 54/2019/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgra Tomasza Ziółkowskiego

UCHWAŁA NR 53/2019/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w przewodzie doktorskim Pana mgra Kamila Dąbrowskiego

UCHWAŁA NR 52/2019/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z ekonomii w przewodzie doktorskim Pana mgra Kamila Dąbrowskiego

UCHWAŁA NR 51/2019/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pana mgra Kamila Dąbrowskiego

UCHWAŁA NR 50/2019/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 13 marca 2020 r.w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej Pana mgra Kamila Dąbrowskiego

UCHWAŁA NR 49/2019/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 13 marca 2020 r. n w sprawie stanowiska Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych w przedmiocie zgłoszenia kandydata lub udzielenia poparcia kandydatowi na Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego

UCHWAŁA NR 48/2019/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 13 marca 2020 r.  w sprawie powołania komisji skrutacyjnej

UCHWAŁA NR 47/2019/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr Katarzynie Sosnowskiej.

UCHWAŁA NR 46/2019/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Sosnowskiej.

UCHWAŁA NR 45/2019/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji skrutacyjnej

UCHWAŁA NR 44/2019/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgra Patryka Zasuwika

UCHWAŁA NR 43/2019/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgra Macieja Kaczmarzyka

UCHWAŁA NR 42/2019/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgra Macieja Kaczmarzyka

UCHWAŁA NR 41/2019/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z ekonomii w przewodzie doktorskim mgra Macieja Kaczmarzyka

UCHWAŁA NR 40/2019/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgra Macieja Kaczmarzyka

UCHWAŁA NR 39/2019/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie rekomendowania Dyrektorowi Instytutu zainicjowania zmian Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego w zakresie struktury organizacyjnej podstawowych jednostek organizacyjnych złożonych z jednego wydziału i jednego instytutu

UCHWAŁA NR 38/2019/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie zaopiniowania wniosku dr hab. Ewy Gajdy, prof. US o udzielenie  płatnego urlopu naukowego

UCHWAŁA NR 37/2019/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie dodatku zadaniowego wypłacanego z subwencji motywacyjnej za rok 2019

UCHWAŁA NR 36/2019/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji skrutacyjnej

UCHWAŁA NR 35/2019/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Sosnowskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony

UCHWAŁA NR 34/2019/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 9 stycznia 2020 r. o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Michałowi Peno

UCHWAŁA NR 33/2019/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 9 stycznia 2020 r. o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr. Michałowi Peno

UCHWAŁA NR 32/2019/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego […]

UCHWAŁA NR 31/2019/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego w przewodzie mgr Agaty Szwed

UCHWAŁA NR 30/2019/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim […]

UCHWAŁA NR 29/2019/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w przewodzie doktorskim […]

UCHWAŁA NR 28/2019/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z ekonomii w przewodzie doktorskim […]

UCHWAŁA NR 27/2019/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów […]

UCHWAŁA NR 26/2019/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zgłoszenia rozprawy doktorskiej do LV Konkursu „Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych

UCHWAŁA NR 25/2019/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zgłoszenia rozprawy habilitacyjnej do LV Konkursu „Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych

UCHWAŁA NR 24/2019/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania regulaminu organizacji konferencji naukowych, sympozjów, seminariów i warsztatów Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego

UCHWAŁA NR 23/2019/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu planu działalności badawczej Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego na okres do 31 grudnia 2020 r.

UCHWAŁA NR 22/2019/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie planu rzeczowo-finansowego

UCHWAŁA NR 21/2019/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie zaopiniowania Regulaminu dysponowania środkami przeznaczonymi na działalność badawczą prowadzoną w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego

UCHWAŁA NR 20/2019/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie zaopiniowania utworzenia Zespołu Badawczego Prawa Cywilnego Procesowego i Informatyzacji Wymiaru Sprawiedliwości

UCHWAŁA NR 19/2019/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie zaopiniowania utworzenia Zespołu Badawczego Filozofii, Teorii i Ekonomicznej Analizy Prawa

UCHWAŁA NR 18/2019/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie zaopiniowania utworzenia Zespołu Badawczego Prawa Rzymskiego i Tradycji Prawnej Europy

UCHWAŁA NR 17/2019/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie zaopiniowania utworzenia Zespołu Badawczego Prawa Finansowego

UCHWAŁA NR 16/2019/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie zaopiniowania utworzenia Zespołu Badawczego Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej

UCHWAŁA NR 15/2019/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie zaopiniowania utworzenia Zespołu Badawczego Organizacji  i Funkcjonowania Gospodarki Komunalnej

UCHWAŁA NR 14/2019/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie zaopiniowania utworzenia Zespołu Badawczego Prawa Karnego

UCHWAŁA NR 13/2019/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie zaopiniowania utworzenia Zespołu Badawczego Współczesnych Wyzwań Prawa Konstytucyjnego

UCHWAŁA NR 12/2019/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie zaopiniowania utworzenia Zespołu Badawczego Prawa Ochrony Środowiska

UCHWAŁA NR 11/2019/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie zaopiniowania utworzenia Zespołu Badawczego Ochrony Praw Człowieka w Polskim Systemie Prawnym

UCHWAŁA NR 10/2019/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie zaopiniowania utworzenia Zespołu Badawczego Prawa Komunikacji Elektronicznej

UCHWAŁA NR 9/2019/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie zaopiniowania utworzenia Zespołu Badawczego Prawnej Ochrony Rodziny

UCHWAŁA NR 8/2019/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie zaopiniowania utworzenia Zespołu Badawczego Tworzenia i Wykładni Prawa

UCHWAŁA NR 7/2019/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie zaopiniowania utworzenia Zespołu Badawczego Cywilnoprawnych Problemów Obrotu Gospodarczego

UCHWAŁA NR 6/2019/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie zaopiniowania Regulaminu działania zespołów badawczych Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego

UCHWAŁA NR 5/2019/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego

UCHWAŁA nr 4/2019/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 października 2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr Ewie Michałkiewicz – Kądzieli

UCHWAŁA nr 3/2019/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 października 2019 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Ewy Michałkiewicz-Kądzieli

UCHWAŁA nr 2/2019/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 10 października 2019 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Ewy Michałkiewicz-Kądzieli i dopuszczenia jej do publicznej obrony.

UCHWAŁA nr 1/2019/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 10 października 2019 r. w sprawie powołania komisji skrutacyjnej


r.a. 2018/2019

UCHWAŁA NR 7/2018/2019 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów do zespołu ds. dyscypliny nauki prawne Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego.

UCHWAŁA NR 6/2018/2019 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu struktury wewnętrznej Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego.

UCHWAŁA NR 5/2018/2019 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie wyboru kandydatów do pełnienia funkcji pełniącego obowiązki dziekana wydziału.

UCHWAŁA NR 4/2018/2019 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie wyboru kandydatów do pełnienia funkcji pełniącego obowiązki dyrektora instytutu.

UCHWAŁA NR 3/2018/2019 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych.

UCHWAŁA NR 2/2018/2019 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych.

UCHWAŁA NR 1/2018/2019  RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH  UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.