Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Piotra Pawła Zielonki

Uprzejmie informujemy, że dnia 12 kwietnia 2024 r. podczas posiedzenia Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego miała miejsce na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Piotra Pawła Zielonki nt. „Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę (art. 445 § 1, art. 446 § 4 oraz art. 446 ², k.c.)”.

Promotorem pracy naukowej Pana mgra Piotra Pawła Zielonki był dr hab. Zbigniew Kuniewicz, prof. US, promotorem pomocniczym dr Katarzyna Malinowska-Woźniak, natomiast recenzentami dysertacji: prof. dr hab. Maciej Gutowski, dr hab. Przemysław Drapała, prof. ALK oraz dr hab. Maria Boratyńska.

Rada Naukowa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego przyjęła obronę rozprawy doktorskiej i nadała mgr. Piotrowi Pawłowi Zielonce stopień doktora nauk prawnych.

Serdecznie gratulujemy Panu Doktorowi i życzymy kolejnych sukcesów w pracy naukowej!


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Kacpra Mincewicza

Uprzejmie informujemy, że dnia 22 marca 2024 r. podczas posiedzenia Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego miała miejsce na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Kacpra Mincewicza nt. „Sposoby pojmowania prawdy w prawoznawstwie na tle filozoficznych koncepcji prawdy”.

Promotorem pracy naukowej Pana mgra Kacpra Mincewicza był prof. dr hab. Łukasz Pohl, natomiast recenzentami dysertacji: prof. dr hab. Piotr Kardas, prof. dr hab. Marek Smolak oraz prof. dr hab. Jacek Giezek.

Rada Naukowa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego przyjęła obronę rozprawy doktorskiej i nadała mgr. Kacprowi Mincewiczowi stopień doktora nauk prawnych.

Serdecznie gratulujemy Panu Doktorowi i życzymy kolejnych sukcesów w pracy naukowej!


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Doroty Lambrecht-Halli

Uprzejmie informujemy, że dnia 12 stycznia 2024 r. podczas posiedzenia Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego miała miejsce na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Doroty Lambrecht-Halli nt. „Powództwo o ustalenie istnienia wypadku przy pracy na podstawie art. 189 k.p.c.”.

Promotorem pracy naukowej Pani mgr Doroty Lambrecht-Halli była dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US, natomiast recenzentami dysertacji: prof. dr hab. Elwira Marszałkowska-Krześ oraz dr hab. Piotr Osowy, prof. UJK.

Rada Naukowa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego przyjęła obronę rozprawy doktorskiej i nadała mgr Dorocie Lambrecht-Halli stopień doktora nauk prawnych.

Serdecznie gratulujemy Pani Doktor i życzymy kolejnych sukcesów w pracy naukowej!

 


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Konrada Nowickiego

Uprzejmie informujemy, że dnia 8 grudnia 2023 r. podczas posiedzenia Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego miała miejsce na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Konrada Nowickiego nt. „Prawo pacjenta do prywatności w postępowaniach w przedmiocie odpowiedzialności cywilnej i zawodowej lekarza”.

Promotorem pracy naukowej Pana mgr. Konrada Nowickiego była dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US, natomiast recenzentami dysertacji: prof. dr hab. Monika Urbaniak oraz dr hab. Jarosław Szczechowicz, prof. UWM.

Rada Naukowa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego przyjęła obronę rozprawy doktorskiej i nadała mgr. Konradowi Nowickiemu stopień doktora nauk prawnych.

Serdecznie gratulujemy Panu Doktorowi i życzymy kolejnych sukcesów w pracy naukowej!


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marii Wysockiej-Orlik

Uprzejmie informujemy, że dnia 8 grudnia 2023 r. podczas posiedzenia Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego miała miejsce na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marii Wysockiej-Orlik nt. „Obciążanie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością”.

Promotorem pracy naukowej Pani mgr Marii Wysockiej-Orlik był dr hab. Zbigniew Kuniewicz, prof. US, promotorem pomocniczym dr Katarzyna Malinowska-Woźniak, natomiast recenzentami dysertacji: prof. dr hab. Andrzej Paweł Szumański oraz dr hab, Marek Herbert, prof. KUL.

Rada Naukowa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego przyjęła obronę rozprawy doktorskiej i nadała mgr Marii Wysockiej-Orlik stopień doktora nauk prawnych.

Serdecznie gratulujemy Pani Doktor i życzymy kolejnych sukcesów w pracy naukowej!

 


Nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. Wojciechowi Bożkowi

Uprzejmie informujemy, że podczas posiedzenia Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, które odbyło się w dniu 10 listopada 2023 r. Panu Doktorowi Wojciechowi Bożkowi został nadany stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie nauk prawnych. Osiągnięciem naukowym będącym podstawą ubiegania się o nadanie stopnia doktora habilitowanego była monografia pt. „Publicznoprawne kary pieniężne o charakterze prewencyjnym stanowiące źródło dochodów budżetu państwa”.

Rada Naukowa Wydziału Prawa i Administracji przyjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie nauk prawnych Panu Doktorowi Wojciechowi Bożkowi.

Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi oraz życzymy dalszych sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym!


Nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. Marcinowi Stoczkiewiczowi

Uprzejmie informujemy, że podczas posiedzenia Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, które odbyło się w dniu 27 października 2023 r. Panu Doktorowi Marcinowi Stoczkiewiczowi został nadany stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie nauk prawnych. Osiągnięciem naukowym będącym podstawą ubiegania się o nadanie stopnia doktora habilitowanego była monografia pt. „Prawo ochrony klimatu w kontekście praw człowieka”.

Rada Naukowa Wydziału Prawa i Administracji przyjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie nauk prawnych Panu Doktorowi Marcinowi Stoczkiewiczowi.

Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi oraz życzymy dalszych sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym!


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Dawida Czesyka

Uprzejmie informujemy, że dnia 6 października 2023 r. podczas posiedzenia Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego miała miejsce na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Dawida Czesyka nt. „Partycypacja społeczna w kształtowaniu podziału terytorialnego państwa”.

Promotorem pracy naukowej Pana mgr. Dawida Czesyka była dr hab. Małgorzata Ofiarska, prof. US, promotorem pomocniczym dr Ewa Koniuszewska, natomiast recenzentami dysertacji: prof. dr hab. Jolanta Blicharz oraz prof. dr hab. Lidia Zacharko.

Rada Naukowa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego przyjęła obronę rozprawy doktorskiej i nadała mgr. Dawidowi Czesykowi stopień doktora nauk prawnych.

Serdecznie gratulujemy Panu Doktorowi i życzymy kolejnych sukcesów w pracy naukowej!


Nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. Kondradowi Burdziakowi

Uprzejmie informujemy, że podczas posiedzenia Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, które odbyło się w dniu 7 lipca 2023 r. Panu Doktorowi Konradowi Burdziakowi został nadany stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie nauk prawnych. Osiągnięciem naukowym będącym podstawą ubiegania się o nadanie stopnia doktora habilitowanego była monografia pt. „Osoba niepoczytalna a prawnokarna norma sankcjonowana. Rozważania na tle polskiego Kodeksu karnego”.

Rada Naukowa Wydziału Prawa i Administracji przyjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie nauk prawnych Panu Doktorowi Konradowi Burdziakowi.

Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi oraz życzymy dalszych sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym!


Nadanie stopnia doktora habilitowanego dr Ewie Kowalewskiej

Uprzejmie informujemy, że podczas posiedzenia Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, które odbyło się w dniu 27 kwietnia 2023 r. Pani Doktor Ewie Kowalewskiej został nadany stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie nauk prawnych. Osiągnięciem naukowym będącym podstawą ubiegania się o nadanie stopnia doktora habilitowanego była monografia pt. „Status prawny składek wnoszonych na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego”.

Rada Naukowa Wydziału Prawa i Administracji przyjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie nauk prawnych Pani Doktor Ewie Kowalewskiej.

Serdecznie gratulujemy Pani Profesor oraz życzymy dalszych sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym!


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Mirosławy Jesion

Uprzejmie informujemy, że dnia 24 marca 2023 r. podczas posiedzenia Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego miała miejsce na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Mirosławy Jesion nt. „Separacja w prawie cywilnym procesowym”.

Promotorem pracy naukowej Pani mgr Mirosławy Jesion była dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US, promotorem pomocniczym dr Aleksandra Klich, natomiast recenzentami dysertacji: dr hab. Aneta Arkuszewska, prof. UR oraz ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL.

Rada Naukowa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego przyjęła obronę rozprawy doktorskiej i nadała mgr Mirosławie Jesion stopień doktora nauk prawnych.

Serdecznie gratulujemy Pani Doktor i życzymy kolejnych sukcesów w pracy naukowej!

 


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Radosława Terleckiego

Uprzejmie informujemy, że dnia 24 marca 2023 r. podczas posiedzenia Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego miała miejsce na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Radosława Terleckiego nt. „Działalność gospodarcza syndyka masy upadłościowej w postępowaniu upadłościowym”.

Promotorem pracy naukowej Pana mgr. Radosława Terleckiego była dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US, promotorem pomocniczym dr Aleksandra Klich, natomiast recenzentami dysertacji: prof. dr hab. Agnieszka Malarewicz-Jakubów oraz dr hab. Włodzimierzem Głogowskim, prof. UAM.

Rada Naukowa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego przyjęła obronę rozprawy doktorskiej i nadała mgr. Radosławowi Terleckiemu stopień doktora nauk prawnych.

Serdecznie gratulujemy Panu Doktorowi i życzymy kolejnych sukcesów w pracy naukowej!

 


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Natalii Szok

Uprzejmie informujemy, że dnia 3 marca 2023 r. podczas posiedzenia Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego miała miejsce na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Natalii Szok nt. „Procesowe instrumenty ochrony dobra dziecka w sprawach małżeńskich”.

Promotorem pracy naukowej Pani mgr Natalii Szok była dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US, promotorem pomocniczym dr Karolina Ziemianin, natomiast recenzentami dysertacji:  dr hab. Joanna Studzińska, prof. ALK oraz dr hab. Joanna Mucha, prof. UAM.


Rada Naukowa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego przyjęła obronę rozprawy doktorskiej i nadała mgr Natalii Szok stopień doktora nauk prawnych.

Serdecznie gratulujemy Pani Doktor i życzymy kolejnych sukcesów w pracy naukowej!

 


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Jakuba Idziorka

Uprzejmie informujemy, że dnia 3 marca 2023 r. podczas posiedzenia Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego miała miejsce na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Jakuba Idziorka nt. „Zasada ustności w postępowaniu cywilnym”.

Promotorem pracy naukowej Pana mgra Jakuba Idziorka była dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US, natomiast recenzentami dysertacji:  prof. dr hab. Joanna Misztal-Konecka oraz dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG.


Rada Naukowa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego przyjęła obronę rozprawy doktorskiej i nadała mgr. Jakubowi Idziorkowi stopień doktora nauk prawnych.

Serdecznie gratulujemy Panu Doktorowi i życzymy kolejnych sukcesów w pracy naukowej!

 


Nadanie stopnia doktora habilitowanego dr Magdalenie Kowalewskiej-Łukuć

Uprzejmie informujemy, że podczas posiedzenia Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, które odbyło się w dniu 24 lutego 2023 r. Pani Doktor Magdalenie Kowalewskiej-Łukuć został nadany stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie nauk prawnych. Osiągnięciem naukowym będącym podstawą ubiegania się o nadanie stopnia doktora habilitowanego była monografia pt. „Wina w prawie karnym”.

Rada Naukowa Wydziału Prawa i Administracji przyjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie nauk prawnych doktor Magdalenie Kowalewskiej-Łukuć.

Serdecznie gratulujemy Pani Profesor oraz życzymy dalszych sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym!


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Michała Wojdały

Uprzejmie informujemy, że dnia 20 stycznia 2023 r. podczas posiedzenia Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego miała miejsce na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Michała Wojdały nt. „Dowodzenie w sporach z zakresu przewozu drogowego towarów”.

Promotorem pracy naukowej Pana mgra M. Wojdały była dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US, promotorem pomocniczym dr Daniel Dąbrowski, natomiast recenzentami dysertacji:  dr hab. Izabella Gil, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski) oraz dr hab. Agnieszka Góra-Błaszczykowska prof. ASzW (Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie).


Rada Naukowa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego przyjęła obronę rozprawy doktorskiej z wyróżnieniem i nadała mgr. Michałowi Wojdale stopień doktora nauk prawnych.

Serdecznie gratulujemy Panu Doktorowi i życzymy kolejnych sukcesów w pracy naukowej!!

 


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Pauliny Banaszak-Grzechowiak

Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 marca 2022 roku na Wydziale Prawa i Administracji US odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Pauliny Banaszak-Grzechowiak nt. „Usiłowanie przestępstwa w polskim prawie karnym (studium dogmatyczno-empiryczne)„.

Promotorem pracy naukowej Pani mgr P. Banaszak-Grzechowiak był prof. dr hab. Łukasz Pohl, natomiast recenzentami dysertacji: prof. dr hab. Stanisław Hoc (Uniwersytet Opolski) oraz dr hab. Przemysław Palka, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie).

Rada Naukowa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego przyjęła publiczną obronę rozprawy doktorskiej i nadała mgr Paulinie Banaszak-Grzechowiak stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki prawne. 

Serdecznie gratulujemy Pani Doktor i życzymy kolejnych sukcesów w pracy naukowej!!!


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Jana Uniejewskiego

Uprzejmie informujemy, że w dniu 11 marca 2022 roku na Wydziale Prawa i Administracji US odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Jana Uniejewskiego nt. „Postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym jako forma realizacji interesu publicznego„.

Promotorem pracy naukowej Pana mgra J. Uniejewskiego był dr hab. Jerzy Ciapała, prof. US, natomiast recenzentami dysertacji:
prof. dr hab. Piotr Tuleja, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński) oraz dr hab. Wojciech Brzozowski, prof. UW (Uniwersytet Warszawski).

Rada Naukowa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego przyjęła publiczną obronę rozprawy doktorskiej i nadała mgr. Janowi Uniejewskiemu stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki prawne. 

Serdecznie gratulujemy Panu Doktorowi i życzymy kolejnych sukcesów w pracy naukowej!!!


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Piotra Lewandowskiego

Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 lutego 2022 roku na Wydziale Prawa i Administracji US odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Piotra Lewandowskiego nt. „Status prawny organizacji zbiorowego zarzadzania w prawie polskim”.

Promotorem pracy naukowej Pana mgra P. Lewandowskiego była dr hab. Dorota Sokołowska, natomiast recenzentami dysertacji: prof. dr hab. Jan Błeszyński (Uniwersytet Warszawski) oraz dr hab. Adrian Niewęgłowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie).

Rada Naukowa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego przyjęła publiczną obronę rozprawy doktorskiej i nadała mgr. Piotrowi Lewandowskiemu stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki prawne. 

Serdecznie gratulujemy Panu Doktorowi i życzymy kolejnych sukcesów w pracy naukowej!!


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Macieja Kaczmarzyka

Uprzejmie informujemy, że w dniu 14 stycznia 2022 roku na Wydziale Prawa i Administracji US odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Macieja Kaczmarzyka nt. „Sytuacja małżonka dłużnika w sądowej egzekucji roszczeń pieniężnych”.

Promotorem pracy naukowej Pana mgra M. Kaczmarzyka był dr hab. Marek Andrzejewski, promotorem pomocniczym dr Aleksandra Klich, natomiast recenzentami dysertacji: dr hab. Janusz Gajda, prof. UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) oraz dr hab. Monika Michalska-Marciniak, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki).

Rada Naukowa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego przyjęła publiczną obronę rozprawy doktorskiej i nadała mgr. Maciejowi Kaczmarzykowi stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki prawne. 

Serdecznie gratulujemy Panu Doktorowi i życzymy kolejnych sukcesów w pracy naukowej!!

 


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Rozmiarek

Uprzejmie informujemy, że dnia 3 grudnia 2021 roku podczas posiedzenia Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego miała miejsce na Wydziale Prawa i Administracji US publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Rozmiarek nt. „Wytwory ludzkiego intelektu z art. 4 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych niestanowiące przedmiotu prawa autorskiego”.

Promotorem pracy naukowej Pani mgr K. Rozmiarek była dr hab. Dorota Sokołowska, natomiast recenzentami dysertacji: prof. dr hab. Jacek Sobczak (Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie) oraz dr hab. Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, prof. ASzWoj (Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie).

Rada Naukowa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego przyjęła obronę rozprawy doktorskiej i nadała mgr Karolinie Rozmiarek stopień doktora nauk prawnych.

Serdecznie gratulujemy Pani Doktor i życzymy kolejnych sukcesów w pracy naukowej!!

 


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Dominiki Skoczylas

Uprzejmie informujemy, że dnia 18 czerwca 2021 roku podczas posiedzenia Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego miała miejsce na Wydziale Prawa i Administracji US publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Dominiki Skoczylas nt. „Krajowy System Cyberbezpieczeństwa”.

Promotorem pracy naukowej Pani mgr D. Skoczylas była dr hab. Aleksandra Monarcha-Matlak, prof. US, promotorem pomocniczym dr Przemysław Zdyb, natomiast recenzentami dysertacji: prof. dr hab. Grażyna Szpor (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) oraz dr hab. Bogdan Fischer, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Instytut Prawa i Ekonomii).

Rada Naukowa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego przyjęła obronę rozprawy doktorskiej i nadała mgr Dominice Skoczylas stopień doktora nauk prawnych.

Serdecznie gratulujemy Pani Doktor i życzymy kolejnych sukcesów w pracy naukowej!!


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Ewy Jędrzejewskiej

Podczas posiedzenia Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w dniu 16 kwietnia 2021 roku miała miejsce na Wydziale Prawa i Administracji US publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Ewy Jędrzejewskiej nt. „Postępowanie w sprawach o odszkodowanie za szkodę wyrządzoną ruchem pojazdu mechanicznego dochodzone z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego”.

Promotorem pracy naukowej Pani mgr Ewy Jędrzejewskiej była dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US, promotorem pomocniczym dr Aleksandra Klich, natomiast recenzentami dysertacji: prof. dr hab. Łukasz Błaszczak (Uniwersytet Wrocławski) oraz dr hab. Konrad Zacharzewski, prof. ALK (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie).

Rada Naukowa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego przyjęła obronę rozprawy doktorskiej i nadała mgr Ewie Jędrzejewskiej stopień doktora nauk prawnych.

Serdecznie gratulujemy Pani Doktor i życzymy kolejnych sukcesów w pracy naukowej!!!

 


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Piotra Wrony


Podczas posiedzenia Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w dniu 26 marca 2021 roku miała miejsce na Wydziale Prawa i Administracji US publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Piotra Wrony nt. „Uprawnienia członkowskie wspólnika osobowej spółki handlowej jako prawa podlegające rozporządzeniu”.

Promotorem pracy naukowej Pana mgra Piotra Wrony był dr hab. Zbigniew Kuniewicz, prof. US, promotorem pomocniczym dr Katarzyna Malinowska-Woźniak, natomiast recenzentami dysertacji: prof. dr hab. Agnieszka Malarewicz-Jakubów (Uniwersytet w Białymstoku) oraz dr hab. Eligiusz Krześniak, prof. UŁa (Uczelnia Łazarskiego).

Rada Naukowa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego przyjęła obronę rozprawy doktorskiej i nadała mgr. Piotrowi Wronie stopień doktora nauk prawnych.

Serdecznie gratulujemy Panu Doktorowi i życzymy kolejnych sukcesów w pracy naukowej!!!


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Bogumiła Ciborskiego

Podczas posiedzenia Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w dniu 15 stycznia 2021 roku miała miejsce na Wydziale Prawa i Administracji US publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Bogumiła Ciborskiego nt. „Niezależność Narodowego Banku Polskiego w perspektywie uczestnictwa w Unii Gospodarczej i Walutowej”.

Promotorem pracy naukowej Pana mgra Bogumiła Ciborskiego był dr hab. Tadeusz Stanisławski, prof. UZ, promotorem pomocniczym dr Konrad Walczuk, natomiast recenzentami dysertacji: dr hab. Marek Kopyściański (Uniwersytet Wrocławski) oraz dr hab. Rafał Sura, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie).

Rada Naukowa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego przyjęła obronę rozprawy doktorskiej i nadała mgr. Bogumiłowi Ciborskiemu stopień doktora nauk prawnych.

Serdecznie gratulujemy Panu Doktorowi i życzymy kolejnych sukcesów w pracy naukowej!!!


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Salitry

Podczas posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego w dniu 18 grudnia 2020 roku miała miejsce na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Salitry nt. „Dyrektywa odszkodowawcza jako instrument harmonizacji prywatnego wdrażania prawa konkurencji w Unii Europejskiej”.

Promotorem pracy naukowej Pani mgr Małgorzaty Salitry był dr hab. Rajmund Molski, prof. US, natomiast recenzentami dysertacji: prof. dr hab. Sławomir Dudzik (Uniwersytet Jagielloński) oraz dr hab. Anna Piszcz, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku).

Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego przyjęła obronę rozprawy doktorskiej i nadała mgr Małgorzacie Salitrze stopień doktora nauk prawnych.

Serdecznie gratulujemy Pani Doktor i życzymy kolejnych sukcesów w pracy naukowej!!!

 


Nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. Przemysławowi Kledzikowi

Podczas posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego w dniu 20 listopada 2020 r. zakończyło się postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. Przemysławowi Kledzikowi.

Po przedstawieniu sprawozdania z prac komisji habilitacyjnej i pozytywnej konkluzji oceny dorobku naukowego Habilitanta, Rada Naukowa Instytutu przyjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki prawne doktorowi Przemysławowi Kledzikowi.

Serdecznie gratulujemy!

 

 


Nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. Markowi Tkaczukowi

Podczas posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego w dniu 20 listopada 2020 r. zakończyło się postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. Markowi Tkaczukowi.

Po przedstawieniu sprawozdania z prac komisji habilitacyjnej i pozytywnej konkluzji oceny dorobku naukowego Habilitanta, Rada Naukowa Instytutu przyjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki prawne doktorowi Markowi Tkaczukowi.

Serdecznie gratulujemy!

 

 


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Kamila Dąbrowskiego

Podczas posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego w dniu 25 września 2020 r.  miała miejsce publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Kamila Dąbrowskiego nt. „Status prawny osób wykonujących zawody zaufania publicznego na podstawie  Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.”.

Promotorem pracy naukowej Pana mgra Kamila Dąbrowskiego był dr hab. Jerzy Ciapała, prof. US, natomiast recenzentami dysertacji: dr hab. Sławomir Patyra, prof. UMCS (Uniwersytet Marie Curie-Skłodowskiej w Lublinie) oraz dr hab. Marcin Wiszowaty, prof. UG (Uniwersytet Gdański).

Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego przyjęła obronę rozprawy doktorskiej i nadała mgr. Kamilowi Dąbrowskiemu stopień doktora nauk prawnych.

Serdecznie gratulujemy Panu Doktorowi i życzymy kolejnych sukcesów w pracy naukowej!!!

 


Nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. Mariuszowi Nawrockiemu

Podczas posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego w dniu 26 czerwca 2020 r. zakończyło się postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. Mariuszowi Nawrockiemu.

Po przedstawieniu przez dr hab. Sławomira Żółtka sprawozdania z prac komisji habilitacyjnej i pozytywnej konkluzji oceny dorobku naukowego Habilitanta, Rada Naukowa Instytutu przyjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki prawne dr. Mariuszowi Nawrockiemu.

Serdecznie gratulujemy!

 


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Urszuli Głod-van de Sanden

Podczas posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego w dniu 19 czerwca 2020 roku miała miejsce na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Urszuli Głod-van de Sanden nt. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w świetle prawa polskiego”.

Promotorem pracy naukowej Pani mgr Urszuli Głod-van de Sanden była dr hab. Aleksandra Monarcha-Matlak, prof. US, promotorem pomocniczym dr Magdalena Michalak, natomiast recenzentami dysertacji: prof. dr hab. Lidia Zacharko (Uniwersytet Śląski) oraz dr hab. Sławomir Pawłowski, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).

Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego przyjęła obronę rozprawy doktorskiej i nadała mgr Urszuli Głod-van de Sanden stopień doktora nauk prawnych.

Serdecznie gratulujemy Pani Doktor i życzymy kolejnych sukcesów w pracy naukowej!!!

 


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Adriany Tomczyk

Podczas posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego w dniu 15 maja 2020 roku miała miejsce na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Adriany Tomczyk nt. „Skutki cywilnoprawne naruszenia norm moralnych między osobami bliskimi”.

Promotorem pracy naukowej Pani mgr A. Tomczyk był dr hab. Marek Andrzejewski, prof. US, natomiast recenzentami dysertacji: prof. dr hab. Tomasz Sokołowski (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu) oraz dr hab. Anna Sylwestrzak, prof. UG (Uniwersytet Gdański).

Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego przyjęła obronę rozprawy doktorskiej i nadała mgr Adrianie Tomczyk stopień doktora nauk prawnych.

Serdecznie gratulujemy Pani Doktor i życzymy kolejnych sukcesów w pracy naukowej!!!

 


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Sosnowskiej

Podczas posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego w dniu 31 stycznia 2020 roku miała miejsce na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego Publiczna Obrona Rozprawy Doktorskiej mgr Katarzyny Sosnowskiej nt. „Inwestycje w formule PPP jako jedna z form realizacji zadań własnych gminy w ochronie środowiska”.

Promotorem pracy naukowej Pani mgr Katarzyny Sosnowskiej był prof. dr hab. Marek Górski, natomiast recenzentami dysertacji: prof. dr hab. Maciej Nyka (Uniwersytet Gdański) oraz dr hab. Monika Król, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki).

Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego przyjęła obronę rozprawy doktorskiej i nadała mgr Katarzynie Sosnowskiej stopień doktora nauk prawnych.

Serdecznie gratulujemy Pani Doktor i życzymy kolejnych sukcesów w pracy naukowej!!!

 


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Ewy Michałkiewicz - Kądzieli

Podczas posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego w dniu 25 października 2019 roku miała miejsce na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego Publiczna Obrona Rozprawy Doktorskiej mgr Ewy Michałkiewicz-Kądzieli nt. „Prawo do tożsamości człowieka w prawie polskim i międzynarodowym”.

Promotorem pracy naukowej Pani mgr E. Michałkiewicz- Kądzieli był prof. dr hab. Andrzej Bałaban, natomiast recenzentami dysertacji: dr hab. Hanna Suchocka, prof. UAM (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu) oraz dr hab. Paweł Leszczyński, prof. nadzw. AJP (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim).

Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego przyjęła obronę rozprawy doktorskiej i nadała mgr Ewie Michałkiewicz – Kądzieli stopień doktora nauk prawnych.

Serdecznie gratulujemy Pani Doktor i życzymy kolejnych sukcesów w pracy naukowej!!!

 


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Mariety Czekałowskiej

Podczas posiedzenia Rady Wydziału Prawa i Administracji US w dniu 27 września 2019 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Mariety Czekałowskiej nt. „Zagadnienia ochrony środowiska na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.”.

Promotorem był dr hab. Jerzy Ciapała, prof. US, a recenzentami dysertacji prof. zw. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean (Uniwersytet Gdański) i prof. nzw. dr hab. Andrzej Bisztyga prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski).
Rada Wydziału Prawa i Administracji US przyjęła obronę rozprawy doktorskiej i nadała magister Mariecie Czekałowskiej stopień doktora nauk prawnych.

 

Serdecznie gratulujemy Pani Doktor i życzymy kolejnych sukcesów w pracy naukowej!

 


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Radka Wasilewskiego

Podczas posiedzenia Rady Wydziału Prawa i Administracji US w dniu 5 lipca 2019 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Radka Wasilewskiego nt. „Postępowanie dowodowe przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów”.

Promotorem był dr hab. Rajmund Molski, prof. US, a recenzentami dysertacji prof. dr hab. Bożena Popowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) i dr hab. Maciej Bernatt (Uniwersytet Warszawski).

Rada Wydziału Prawa i Administracji US przyjęła obronę rozprawy doktorskiej i nadała magistrowi Radkowi Wasilewskiemu stopień doktora nauk prawnych.

Serdecznie gratulujemy Panu Doktorowi i życzymy kolejnych sukcesów w pracy naukowej!

 

 


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Okniańskiej-Tyndyk


Podczas posiedzenia Rady Wydziału Prawa i Administracji US w dniu 27 czerwca 2019 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Okniańskiej-Tyndyk nt. „Status osoby z zaburzeniami psychicznymi w postępowaniu cywilnym”.

Promotorem była dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US, promotorem pomocniczym dr Aleksandra Klich, a recenzentami dysertacji dr hab. Tadeusz Zembrzuski (Uniwersytet Warszawski) i dr hab. Radosław Flejszar (Uniwersytet Jagielloński).

Rada Wydziału Prawa i Administracji US przyjęła obronę rozprawy doktorskiej i nadała mgr Karolinie Okniańskiej-Tyndyk stopień doktora nauk prawnych.

Serdecznie gratulujemy Pani Doktor i życzymy kolejnych sukcesów w pracy naukowej!

 


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Ewy Milczarek


Podczas posiedzenia Rady Wydziału Prawa i Administracji US w dniu 7 czerwca 2019 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Ewy Milczarek nt. „Unijne standardy ochrony prawa do prywatności w Internecie”.

Promotorem był prof. dr hab. Andrzej Bałaban (US), a recenzentami dysertacji prof. dr hab. Mirosław Granat (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) i dr hab. Agnieszka Bień-Kacała, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu).

Rada Wydziału Prawa i Administracji US przyjęła obronę rozprawy doktorskiej i nadała mgr Ewie Milczarek stopień doktora nauk prawnych.

Serdecznie gratulujemy Pani Doktor i życzymy kolejnych sukcesów w pracy naukowej!

 


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Justyny Lisińskiej

Podczas posiedzenia Rady Wydziału Prawa i Administracji US w dniu 24 maja 2019 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Justyny Lisińskiej nt. „Udział pełnomocnika w polskim procesie karnym”.

Promotorem była dr hab. Magda Tarnowska – Sobecka, prof. US, promotorem pomocniczym dr Marta Jasińska, a recenzentami dysertacji prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz (Uniwersytet Zielonogórski) i prof. dr hab. Tomasz Grzegorczyk, prof. zw. UŁ (Uniwersytet Łódzki).

Rada Wydziału Prawa i Administracji US przyjęła obronę rozprawy doktorskiej i nadała mgr Justynie Lisińskiej stopień doktora nauk prawnych.

Serdecznie gratulujemy Pani Doktor i życzymy kolejnych sukcesów w pracy naukowej!

 

 


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Adrianny Ogonowskiej

Podczas posiedzenia Rady Wydziału Prawa i Administracji US w dniu 12 kwietnia 2019 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Adrianny Ogonowskiej nt. „Prawna ochrona wód Morza Bałtyckiego przed zanieczyszczeniami ze statków”.

Promotorem była dr hab. Anna Barczak  prof. US, promotorem pomocniczym dr Wioletta Baranowska Zając, a recenzentami dysertacji  dr  hab. Barbara Iwańska prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński) i dr hab. Monika Król (Uniwersytet Łódzki).

Rada Wydziału Prawa i Administracji US przyjęła obronę rozprawy doktorskiej i nadała mgr Adriannie Ogonowskiej stopień doktora nauk prawnych.

Serdecznie gratulujemy Pani Doktor i życzymy kolejnych sukcesów w pracy naukowej!

 


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Doroty Sobolewskiej

Podczas posiedzenia Rady Wydziału Prawa i Administracji US w dniu 15 marca 2019 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Doroty Sobolewskiej nt. „Obowiązek alimentacyjny wobec przysposobionego”.

Promotorem była dr hab. Janusz Gajda prof. UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), a recenzentami dysertacji prof. dr  hab. Krzysztof Pietrzykowski (Uniwersytet Warszawski) i prof. dr hab. Joanna Haberko, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).

Rada Wydziału Prawa i Administracji US przyjęła obronę rozprawy doktorskiej i nadała mgr Dorocie Sobolewskiej stopień doktora nauk prawnych.

Serdecznie gratulujemy Pani Doktor i życzymy kolejnych sukcesów w pracy naukowej!

 


Nadanie stopnia doktora habilitowanego dr Agnieszce Choduń

Podczas posiedzenia Rady Wydziału Prawa i Administracji US w dniu 25 stycznia 2019 r. zakończyło się postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr Agnieszce Choduń.

Po przedstawieniu przez prof. Romana Hausera sprawozdania z prac komisji habilitacyjnej i pozytywnej konkluzji oceny dorobku naukowego Habilitantki Rada Wydziału przyjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo dr Agnieszce Choduń oraz uznała Jej rozprawę habilitacyjną na temat „Aspekty językowe derywacyjnej koncepcji wykładni prawa” za wyróżniającą.

Serdecznie gratulujemy!

 

 


Nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. Olgierdowi Boguckiemu

Podczas posiedzenia Rady Wydziału Prawa i Administracji US w dniu 25 stycznia 2019 r. zakończyło się postępowanie o nadanie stopnia doktora  habilitowanego dr. Olgierdowi Boguckiemu.

Po przedstawieniu przez dr. hab. Sławomira Tkacza sprawozdania z prac komisji habilitacyjnej i pozytywnej konkluzji oceny dorobku naukowego Habilitanta Rada Wydziału przyjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo dr. Olgierdowi Boguckiemu.

Serdecznie gratulujemy!

 

 


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marcina Jana Stępnia

Podczas posiedzenia Rady Wydziału Prawa i Administracji US w dniu 7 grudnia 2018 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Jana Stępnia nt. „Autorskie prawa majątkowe w prawie polskim i rosyjskim. Analiza prawnoporównawcza”.

Promotorem była dr hab. Dorota Sokołowska, prof. US.,  a recenzentami dysertacji prof. dr hab. Jacek Sobczak (Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Warszawie) i prof. dr hab. Jan Błeszyński (Uniwersytet Warszawski).

Rada Wydziału Prawa i Administracji US przyjęła obronę rozprawy doktorskiej i nadała mgr Marcinowi Janowi Stępniowi stopień doktora nauk prawnych oraz wyróżniła zaprezentowaną przez niego rozprawę doktorską.

Serdecznie gratulujemy Panu Doktorowi i życzymy kolejnych sukcesów w pracy naukowej!

 


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marzeny Radziun

Podczas posiedzenia Rady Wydziału Prawa i Administracji US w dniu 16 listopada 2018 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Marzeny Radziun nt. „Decyzje zobowiązujące Komisji Europejskiej w świetle prawa konkurencji Unii Europejskiej”

Promotorem był dr hab. Rajmund Molski, prof. US,  a recenzentami dysertacji: prof. dr hab. Marek Szydło (Uniwersytet Wrocławski) i dr hab. Jan Olszewski, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski).

Rada Wydziału Prawa i Administracji US przyjęła obronę rozprawy doktorskiej i nadała mgr Marzenie Radziun stopień doktora nauk prawnych oraz wyróżniła zaprezentowaną przez nią rozprawę doktorską.

Serdecznie gratulujemy Pani Doktor i życzymy kolejnych sukcesów w pracy naukowej!

 


Nadanie stopnia doktora habilitowanego dr Ewelinie Cała-Wacinkiewicz

Podczas posiedzenia Rady Wydziału Prawa i Administracji US w dniu 28 września r. zakończyło się postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego.

Po przedstawieniu przez dra hab. Bartłomieja Krzana, prof. nadzw. UWr sprawozdania z prac komisji habilitacyjnej i pozytywnej konkluzji oceny dorobku naukowego Habilitantki Rada Wydziału przyjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo dr Ewelinie Cała-Wacinkiewicz oraz uznała Jej rozprawę habilitacyjną na temat Fragmentacja prawa międzynarodowego za wyróżniającą.

Serdecznie gratulujemy!


Nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. Maurycemu Zajęckiemu

Podczas posiedzenia Rady Wydziału Prawa i Administracji US w dniu 28 września r. zakończyło się postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego.
Po przedstawieniu przez dra hab. Batosza Wojciechowskiego, prof. nadzw. UŁ sprawozdania z prac komisji habilitacyjnej i pozytywnej konkluzji oceny dorobku naukowego habilitanta Rada Wydziału przyjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo dr. Maurycemu Zajęckiemu.

Serdecznie gratulujemy!


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Pawła Mańczyka


Podczas posiedzenia Rady Wydziału Prawa i Administracji US w dniu 6 lipca 2018 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Pawła Mańczyka nt. „Status prawny organów gminy i jego wpływ na zakres, formy i instrumenty lokalnego władztwa daninowego”

Promotorem rozprawy była dr hab. Małgorzata Ofiarska prof. US, promotorem pomocniczym dr Wojciech Bożek a recenzentami dysertacji prof. dr hab. Marcin Miemiec, prof. nadzw. UWr  oraz dr hab. Marek Zdebel. Rada Wydziału Prawa i Administracji US przyjęła obronę rozprawy doktorskiej i nadała mgr. Pawłowi Mańczykowi stopień doktora nauk prawnych.

Serdecznie gratulujemy Panu Doktorowi i życzymy wspaniałych sukcesów w dalszej pracy naukowej.

 


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Przemysława Zdyba

Podczas posiedzenia Rady Wydziału Prawa i Administracji US w dniu 20 kwietnia 2018 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Przemysława Zdyba nt. Postępowania administracyjne przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki.

Promotorem rozprawy była dr hab. Aleksandra Monarcha-Matlak prof. US, promotorem pomocniczym dr Przemysław Kledzik a recenzentami dysertacji prof. dr hab. Jolanta Blicharz oraz dr hab. Piotr Przybysz prof. UW.

Rada Wydziału Prawa i Administracji US przyjęła obronę rozprawy doktorskiej i nadała mgr. Przemysławowi Zdybowi stopień doktora nauk prawnych.

Serdecznie gratulujemy Panu Doktorowi i życzymy wspaniałych sukcesów w dalszej pracy naukowej.

 


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Ziemianin

K Ziemianin - obronaPodczas posiedzenia Rady Wydziału Prawa i Administracji US w dniu 6 kwietnia 2018 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Ziemianin nt. Dowód z zeznań świadka w procesie cywilnym.

Promotorem rozprawy była dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska prof. US a recenzentami dysertacji prof. dr hab. Jacek Gołaczyński oraz dr hab. Andrzej Jarocha.

Rada Wydziału Prawa i Administracji US przyjęła obronę rozprawy doktorskiej i nadała  mgr Karolinie Ziemianin stopień doktora nauk prawnych.

Serdecznie gratulujemy Pani Doktor i życzymy wspaniałych sukcesów w dalszej pracy naukowej.

 


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Gmerek

K. Gmerek

Dnia 6 kwietnia 2018 r. podczas posiedzenia Rady Wydziału Prawa i Administracji US odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Gmerek  nt. Rozprawa sądowa jako zdarzenie komunikacji społecznej. Promotorem był prof. zw. dr hab. Maciej Zieliński, promotorem pomocniczym dr Agnieszka Choduń a recenzentami dysertacji prof. zw. dr hab. Lech Paprzycki oraz dr hab. Janina Czapska prof. UJ.

Rada Wydziału Prawa i Administracji US przyjęła obronę rozprawy doktorskiej i nadała mgr Karolinie Gmerek stopień doktora nauk prawnych oraz wyróżniła zaprezentowaną przez nią rozprawę doktorską.

Serdecznie gratulujemy Pani Doktor i życzymy kolejnych sukcesów w pracy naukowej.

 


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Janusza Hassy

J. Hassa - obrona

2 marca 2018 r. podczas posiedzenia Rady Wydziału Prawa i Administracji US odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Mariusza Hassy nt. Strategie i programy jako formy prawne polityki rozwoju w świetle zasady zrównoważonego rozwoju.

Promotorem rozprawy był prof. zw. dr hab. Janusz Sługocki, promotorem pomocniczym dr Łukasz Dubiński, a recenzentami dysertacji dr hab. Michał Kasiński prof. nadzw. UŁ oraz prof. zw. dr hab. Adam Olejniczak.

Rada Wydziału Prawa i Administracji US przyjęła obronę rozprawy doktorskiej i nadała mgr. Mariuszowi Hassie stopień doktora nauk prawnych.

Serdecznie gratulujemy Panu Doktorowi i życzymy wspaniałych sukcesów w dalszej pracy naukowej.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Szymona Słotwińskiego

9 lutego 2017 r. podczas posiedzenia Rady Wydziału Prawa i Administracji US odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Szymona Słotwińskiego nt. Status prawny energii elektrycznej jako wyznacznik stosunków umownych w polskim prawie prywatnym.

Promotorem rozprawy był dr hab. Zbigniew Kuniewicz prof. US, promotorem pomocniczym dr hab. Daniel Wacinkiewicz, a recenzentami dysertacji prof. zw. dr hab. Wojciech J. Katner oraz prof. zw. dr hab. Adam Olejniczak.

Rada Wydziału Prawa i Administracji US przyjęła obronę rozprawy doktorskiej i nadała mgr. Szymonowi Słotwińskiemu stopień doktora nauk prawnych.

Serdecznie gratulujemy Panu Doktorowi i życzymy wspaniałych sukcesów w dalszej pracy naukowej.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Helana Adnana Ahmeda

H. H. Adnan - obrona

Podczas posiedzenia Rady Wydziału Prawa i Administracji US w dniu 9 czerwca 2017 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Helana Adnana Ahmeda nt. Consumer protection from misleading commercial advertising : A legal comparative study adapted to the needs of Iraqi legislator.

Promotorem rozprawy był dr hab. Pasquale Policastro prof. US a recenzentami dysertacji prof. dr Teresa Freixes, Autonomous University of Barcelona  (Hiszpania), prof. dr Néji Baccouche, University of Sfax  (Tunezja), prof. dr hab. Andrzej Wróbel, Polska Akademia Nauk, Instytut Nauk Prawnych PAN (Polska).

Rada Wydziału Prawa i Administracji US przyjęła obronę rozprawy doktorskiej i nadała mgr. Helanowi Adnanowi Ahmedowi stopień doktora nauk prawnych.

Serdecznie gratulujemy Panu Doktorowi i życzymy wspaniałych sukcesów w dalszej pracy naukowej.


Nadanie stopnia dr hab. Danielowi Wacinkiewiczowi

Podczas posiedzenia Rady Wydziału Prawa i Administracji US w dniu 16 grudnia 2016 r. zakończyło się postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego. Po przedstawieniu przez dr hab. Małgorzatę Ofiarską prof. US sprawozdania z prac komisji habilitacyjnej i pozytywnej konkluzji oceny dorobku naukowego Habilitanta Rada Wydziału przyjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo dr. Danielowi Wacinkiewiczowi.

Serdecznie gratulujemy!

 


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Konrada Burdziaka

Dnia 17 listopada 2016 r. podczas posiedzenia Rady Wydziału Prawa i Administracji US odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Konrada Burdziaka nt. Prowokacja (analiza prawnokarna). Promotorem był prof. dr hab. Łukasz Pohl, a recenzentami dysertacji dr hab. Wojciech Cieślak prof. UWM oraz dr hab. Zbigniew Jędrzejewski prof. UW.

Rada Wydziału Prawa i Administracji US przyjęła obronę rozprawy doktorskiej i nadała mgr. Konradowi Burdziakowi stopień doktora nauk prawnych oraz wyróżniła zaprezentowaną przez niego rozprawę doktorską.

Serdecznie gratulujemy Panu Doktorowi i życzymy kolejnych sukcesów w pracy naukowej.

Accessibility Toolbar