W dniach od 4 czerwca do 10 czerwca 2019 r. uruchomione były zapisy na przedmioty, specjalności i lektoraty realizowane w semestrze zimowym i letnim w roku akademickim 2019/2020.  Zapisy odbywały się poprzez e-dziekanat.

W przypadku niektórych zapisów niezbędny był zapis uzupełniający (14 czerwca – 18 czerwca 2019 r.) – informacje znajdują się przy wynikach.
W dniach od 17 czerwca do 23 czerwca 2019 r. uruchomione były zapisy na seminaria – wyniki poniżej.


Wyniki zapisów (14 czerwca – 18 czerwca 2019 r.):

I r. SSP – Wyniki zapisów na przedmiot do wyboru PDW-25 
IV r. SSP – Wyniki zapisów na przedmiot z modułu: Praktyczny Program Edukacyjny
I r. NSP – Wyniki zapisów na wersję przedmiotu Międzynarodowe prawo publiczne
III r. SSP – Wyniki zapisów na moduły przedmiotów
IV r. NSP – Wyniki zapisów na przedmioty do wyboru PDW na X semestr

I r. SSD – Wyniki zapisów na przedmiot do wyboru na III semestr


Wyniki zapisów na seminaria (17 czerwca – 23 czerwca 2019 r.):

III r. SSP – Wyniki zapisów na seminaria
III r. NSP – Wyniki zapisów na seminaria
II r. SSA I st. – Wyniki zapisów na seminaria


Wyniki zapisów (4 czerwca – 10 czerwca 2019 r.):

I r. SSA I st. – Wyniki zapisów na wersję przedmiotu Prawo pracy i prawo urzędnicze
II r. SSA I st. – Wyniki wyborów specjalności
II r. SSA I st. – Wyniki zapisów na wersję przedmiotu Ogólne prawo podatkowe
II r. SSA I st. – Wyniki zapisów na wersję przedmiotu Postępowanie administracyjne

I r. E-P I st. – Wybór specjalności

I r. SSP, I r. NSP – Wyniki zapisów na lektoraty
I r. SSP – Wyniki zapisów na przedmiot do wyboru PDW-25  (zapis uzupełniający w dn. 14-18 czerwca br.)
I r. SSP – Wyniki zapisów na wersję przedmiotu Międzynarodowe prawo publiczne
I r. NSP – Zapisy na przedmiot do wyboru PDW-15
III r. SSP – Wyniki zapisów na moduły przedmiotów  (zapis uzupełniający w dn. 14-18 czerwca br.)
III r. NSP – Wyniki zapisów na moduły przedmiotów
IV r. SSP – Wyniki zapisów na przedmioty do wyboru na IX semestr (zapis uzupełniający w dn. 14-18 czerwca br.)
IV r. SSP – Wyniki zapisów na przedmioty do wyboru na X semestr (zapis uzupełniający w dn. 14-18 czerwca br.)
IV r. NSP – Wyniki zapisów na przedmioty do wyboru PDW na IX semestr
IV r. SSP – Wyniki zapisów na przedmiot z modułu: Praktyczny Program Edukacyjny  (zapis uzupełniający w dn. 14-18 czerwca br.)
IV r. NSP- Wyniki zapisów na przedmiot z modułu: Praktyczny Program Edukacyjny  (ponowny zapis w dn. 14-18 czerwca br.)
IV r. SSP – Wyniki zapisów na wersję przedmiotu Międzynarodowe prawo prywatne
IV r. NSP – Wyniki zapisów na wersję przedmiotu Międzynarodowe prawo prywatne

 

 

 


Zapisy w terminie 14 czerwca – 18 czerwca 2019 r.:

I r. SSD – Zapisy na przedmiot do wyboru na III semestr
I r. NSP – Zapisy na przedmiot w wersji PBL
IV r. NSP – Ponowny zapis na przedmioty do wyboru PDW na X semestr


Zapisy na seminaria w terminie 17 czerwca – 23 czerwca 2019 r.:

III r. SSP – Zapisy na seminaria
III r. NSP – Zapisy na seminaria
II r. SSA I st. – Zapisy na seminaria


Zapisy w terminie 4 czerwca – 10 czerwca 2019 r.:

I r. SSA. I st. – Zapisy na lektorat
I r. SSA I st. – Zapisy na przedmiot w wersji PBL
II r. SSA I st. – Wybór specjalności
II r. SSA I st. – Zapisy na przedmioty w wersji PBL

I r. E-P I st. – Wybór specjalności

I r. SSP, I r. NSP – Zapisy na lektorat
I r. SSP – Zapisy na przedmiot w wersji PBL
I r. SSP – Zapisy na przedmiot do wyboru PDW-25
I r. NSP – Zapisy na przedmiot do wyboru PDW-15
III r. NSP, III r. SSP – Zapisy na moduły
IV r. SSP, IV r. NSP – Zapisy na przedmiot w wersji PBL
IV r. SSP – Zapisy na przedmioty do wyboru PDW na IX i X semestr
IV r. NSP – Zapisy na przedmioty do wyboru PDW na IX i X semestr
IV r. NSP, IV r. SSP – Zapisy na przedmiot z modułu: Praktyczny Program Edukacyjny

.

Accessibility Toolbar