• 12 CZE 19

  IV r. NSP – Wyniki zapisów na przedmiot z modułu: Praktyczny Program Edukacyjny

  Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonych zapisów na zajęcia do wyboru z modułu: Praktyczny Program Edukacyjny,  w roku akademickim 2019/2020 na V roku studiów niestacjonarnych, z uwagi na zbyt małą liczbę studentów biorących udział w zapisach –  należy je powtórzyć. Ponowny zapis obejmuje przedmioty, które podczas pierwszego zapisu cieszyły się największym zainteresowaniem.

  W ponownym zapisie studenci zobowiązani są wybrać jeden z poniżej wskazanych przedmiotów:

  1. Warsztaty prawnicze z pisania pism sądowych i urzędowych,
  2. Negocjacje jako sposób rozwiązywania sporów.

   

  Dokonanie takiego zapisu będzie możliwe w dniach od 14 czerwca (od godziny 0.00)
  do północy w dniu 18 czerwca br.

  Sylabusy do przedmiotów do wyboru znajdują się na stronie Wydziału w zakładce: Dla Studentów / Sylabusy / Prawo – Studia (nie)stacjonarne/ Sylabusy do planu studiów 2015/2016.

Accessibility Toolbar