• 26 CZE 19

    I r. SSD – Wyniki zapisów na przedmiot do wyboru na III semestr

    Uprzejmie informujemy, że w wyniku zapisów na przedmiot do wyboru, spośród dwóch przedmiotów: socjologia oraz ekonomia, w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 będzie uruchomiony przedmiot socjologia.

    Zgodnie z uchwałą nr 179/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie liczebności grup na studiach trzeciego stopnia, w przypadku wykładów do wyboru liczba doktorantów w grupie nie może być mniejsza niż 10.

Accessibility Toolbar