• 13 CZE 19

    I r. SSD – Zapisy na przedmiot do wyboru na III semestr

    Uprzejmie informujemy, że w dniach od 14 do 18 czerwca 2019 r.  zostaną uruchomione (poprzez e-dziekanat) zapisy na przedmiot  do wyboru, spośród dwóch przedmiotów: SOCJOLOGIA oraz EKONOMIA. Przedmiot ten będzie realizowany w semestrze zimowym w roku 2019/2020. Studenci dokonują wyboru jednego przedmiotu.

    Zapisy rozpoczną się 14 czerwca o godzinie 0.00 i zakończą 18 czerwca br. o godzinie 23.59.

    Sylabusy do przedmiotów do wyboru znajdują się na stronie Wydziału w zakładce: Dla Studentów / Sylabusy / Prawo – Studia  III st./ Sylabusy do planu studiów 2018/2019.

    Wyniki zapisów zostaną przedstawione w formie ogłoszenia.

Accessibility Toolbar