• 31 MAJA 19

  IV r. NSP, IV r. SSP – Zapisy na przedmiot z modułu: Praktyczny Program Edukacyjny

  Uprzejmie informujemy, że w dniach od 4 do 10 czerwca 2019 r. zostaną uruchomione (poprzez e-dziekanat) zapisy na przedmiot z modułu: Praktyczny Program Edukacyjny, realizowany w semestrze zimowym w roku akademickim 2019/2020.

  Studenci dokonują wyboru jednego przedmiotu spośród czterech:

  1. Studencka Poradnia Prawna,
  2. Rozprawa sądowa,
  3. Warsztaty prawnicze z pisania pism sądowych i urzędowych
  4. Negocjacje jako sposób rozwiązywania sporów.

  Sylabusy do przedmiotów do wyboru znajdują się na stronie Wydziału w zakładce: Dla Studentów / Sylabusy / Prawo – Studia (nie)stacjonarne/ Sylabusy do planu studiów 2015/2016.

  Wyniki zapisów zostaną przedstawione w formie ogłoszenia.

Accessibility Toolbar