• 13 CZE 19

  III r. NSP – Zapisy na seminaria

  Uprzejmie informujemy, że w dniach od 17 do 23  czerwca 2019 r. zostaną uruchomione (poprzez e-dziekanat) zapisy na seminaria magisterskie, realizowane od czwartego roku studiów w roku akademickim 2019/2020.

  Zapisy rozpoczną się 17 czerwca o godzinie 0.00 i zakończą 23 czerwca br. o godzinie 23.59.

  Limit miejsc w grupie każdego z  promotorów wynosi 10 osób.

  Student wybiera promotora z podanej poniżej listy, wpisując w polu „preferencje promotora” odpowiednią liczbę: 1 oznacza promotora, którego student wybiera w pierwszej kolejności, liczba najwyższa – promotora wybieranego w ostatniej kolejności.

  Student może w ten sposób dokonać wyboru kolejności wszystkich promotorów lub tylko niektórych.

  Przypisanie studenta do określonego promotora jest wypadkową dwóch wartości: liczby podanej przez studenta w polu „preferencje promotora” oraz średniej ważonej z ocen. Średnia ważona z ocen jest obliczana ze średniej arytmetycznej z całości dotychczasowych studiów (za semestry od I do V – 0,8) oraz średniej arytmetycznej za semestr V (0,2).

  Studenci, którzy nie dokonają wyboru promotora drogą elektroniczną w terminie zapisów, po tym terminie zostaną z urzędu zapisani do promotorów, u których będą wolne miejsca.

  Lista promotorów uprawnionych do prowadzenia seminarium magisterskiego w roku akademickim 2019/2020 na czwartym roku studiów niestacjonarnych na kierunku Prawo:

  1. prof. dr hab. POHL ŁUKASZ, Katedra Prawa Karnego
  2. prof. dr hab. ŁASKI PIOTR, Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego
  3. dr hab. prof. US FLAGA-GIERUSZYŃSKA KINGA, Katedra Postępowania Cywilnego
  4. dr hab. prof. US ANDRZEJEWSKI MAREK, Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego
  5. dr hab. prof. US KUNIEWICZ ZBIGNIEW, Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego
  6. dr KLEDZIK PRZEMYSŁAW, Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego

   

  WYNIKI ZAPISÓW SĄ WIDOCZNE  W E-DZIEKANACIE.

  OSOBOM, KTÓRYM NIE DOKONAŁY WYBORU DZIEKANAT SAMODZIELNIE PRZYPISUJE PROMOTORA, SPOŚRÓD TYCH PROMOTORÓW, U KTÓRYCH SĄ WOLNE MIEJSCA

Accessibility Toolbar