• 24 CZE 19

  III r. SSP – Wyniki zapisów na moduły przedmiotów

  Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonych zapisów na zajęcia do wyboru,  w roku akademickim 2019/2020  na IV roku studiów stacjonarnych spośród sześciu MODUŁÓW (oznaczonych literami A, B, C, D, E, F), realizowane będą dwa: moduł B i C.

  Studenci, którzy nie dokonali wyboru zobowiązani są dokonać wyboru  jednego z ww. wykładów  poprzez z złożenie podania w Dziekanacie.

  W tym celu należy skorzystać z druku:

  https://wpia.usz.edu.pl/wp-content/uploads/Podanie-w-innych-sprawach_19.pdf

  Dla studentów, którzy wybrali już jeden z ww. wykładów – zapisy są wiążące.

  Sylabusy do przedmiotów do wyboru znajdują się na stronie Wydziału w zakładce: Dla Studentów / Sylabusy / Prawo – Studia stacjonarne/ Sylabusy do planu studiów 2015/2016.

  Dla studentów, którzy dokonali już zapisu na moduł B i C – wybór jest wiążący.

Accessibility Toolbar