• 13 CZE 19

  II r. SSA I st. – Zapisy na seminaria

  Uprzejmie informujemy, że w dniach od 17 do 23 czerwca 2019 r. zostaną uruchomione (poprzez e-dziekanat) zapisy na seminaria dyplomowe, realizowane od trzeciego roku studiów w roku akademickim 2019/2020.

  Zapisy rozpoczną się 17 czerwca o godzinie 0.00 i zakończą 23 czerwca  br. o godzinie 23.59.

  Limit miejsc w grupie każdego z promotorów wynosi 12 osób.

  Student wybiera promotora z podanej poniżej listy, wpisując w polu „preferencje promotora” odpowiednią liczbę: 1 oznacza promotora, którego student wybiera w pierwszej kolejności, liczba najwyższa – promotora wybieranego w ostatniej kolejności.

  Student może w ten sposób dokonać wyboru kolejności wszystkich promotorów lub tylko niektórych.

  Przypisanie studenta do określonego promotora jest wypadkową dwóch wartości: liczby podanej przez studenta w polu „preferencje promotora” oraz średniej ważonej z ocen. Średnia ważona z ocen jest obliczana ze średniej arytmetycznej z całości dotychczasowych studiów (za semestry I, II i III – 0,8) oraz średniej arytmetycznej za semestr III (0,2).

   

  Lista promotorów uprawnionych do prowadzenia seminarium magisterskiego w roku akademickim 2019/2020 na trzecim roku studiów stacjonarnych na kierunku Administracja pierwszego stopnia:

  1. dr hab. JANUSZ SŁUGOCKI, Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego
  2. dr hab. prof. US BARCZAK ANNA, Katedra Prawa Ochrony Środowiska
  3. dr hab. prof. US OFIARSKA MAŁGORZATA, Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego
  4. dr hab. BOGUCKI OLGIERD, Katedra Tworzenia i Wykładni Prawa

   

  WYNIKI ZAPISÓW SĄ WIDOCZNE  W E-DZIEKANACIE.

  OSOBOM, KTÓRYM NIE DOKONAŁY WYBORU DZIEKANAT SAMODZIELNIE PRZYPISUJE PROMOTORA, SPOŚRÓD TYCH PROMOTORÓW, U KTÓRYCH SĄ WOLNE MIEJSCA

Accessibility Toolbar