• 31 MAJA 19

  III r. NSP, III r. SSP – Zapisy na moduły

  Uprzejmie informujemy, że w dniach od 4 do 10 czerwca 2019 r. zostaną uruchomione (poprzez e-dziekanat) zapisy na moduły przedmiotów, realizowane od semestru zimowego w roku akademickim 2019/2020.

  Studenci dokonują wyboru jednego modułu spośród sześciu oznaczonych literami A, B, C, D, E i F. Każdy moduł składa się z pięciu przedmiotów.
  W trakcie zapisów wybierane są całe moduły. Studenci nie mają możliwości wybrania pojedynczych przedmiotów znajdujących się w różnych modułach.


  MODUŁ A

  Ochrona praw człowieka
  Prawo wyznaniowe
  Ustrój organów ochrony prawnej
  Współczesne ustroje państw
  Zawody prawnicze w RP i UE

  MODUŁ B
  Kryminalistyka
  Prawo karne skarbowe
  Prawo karne wykonawcze
  Przestępczość gospodarcza
  Przestępczość nieletnich

  MODUŁ C
  Arbitraż i mediacja
  Prawo obrotu nieruchomościami
  Prawo ochrony konsumenta
  Prawo ubezpieczeń
  Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

  MODUŁ D
  Finanse samorządu terytorialnego
  Finansowanie ubezpieczeń emerytalnych
  Międzynarodowe prawo finansowe
  Prawo bankowe
  Prawo rynku kapitałowego

  MODUŁ E
  Gospodarowanie przestrzenią i proces inwestycyjno-budowlany
  Postępowanie egzekucyjne w administracji
  Prawo komunikacji elektronicznej
  Prawo socjalne
  Prawo zamówień publicznych

  MODUŁ F
  Europejskie postępowanie cywilne
  Europejskie prawo administracyjne
  Międzynarodowe prawo pracy
  Prawo dyplomatyczne i konsularne
  Prawo organizacji międzynarodowych

  Zapisy rozpoczną się 4 czerwca o godzinie 0.00 i zakończą 10 czerwca br. o godzinie 23.59.


  Sylabusy do przedmiotów do wyboru znajdują się na stronie Wydziału w zakładce: Dla Studentów / Sylabusy / Prawo – Studia (nie)stacjonarne/ Sylabusy do planu studiów 2016/2017.

  Wyniki zapisów zostaną przedstawione w formie ogłoszenia.

Accessibility Toolbar