• 12 CZE 19

  IV r. SSP – Wyniki zapisów na przedmioty do wyboru na X semestr

  Uprzejmie informujemy, że w wyniku zapisów na dwa przedmioty  do wyboru PDW-15 albo przedmiot do wyboru PDW-25 prowadzony w języku obcym – na X semestrze w roku 2019/2020 będą realizowane następujące wykłady:

  1. Źródła prawa polskiego, międzynarodowego i unijnego, prowadzący: prof. dr hab. A. Bałaban,
  2. Dochodzenie roszczeń pacjentów, prowadzący: dr A. Klich,
  3. Prawo organizacji międzynarodowych, prowadzący: dr hab. E. Cała-Wacinkiewicz,
  4. Informatization of civil proceedings, prowadzący: dr K. Ziemianin.

   

  Studenci, którzy dokonali innego wyboru oraz studenci, którzy nie brali udziału w zapisach zobowiązani są dokonać wyboru  ww. wykładów – poprzez zapisy w e-dziekanacie.

  UWAGA! Student wybiera 2 spośród powyżej proponowanych PDW-15 albo 1 spośród powyżej proponowanego PDW-25 prowadzony w języku obcym (student łącznie uzyska 4 pkt ECTS za blok PDW na X semestrze).

  Dokonanie takiego zapisu będzie możliwe w dniach od 14 czerwca (od godziny 0.00) do północy w dniu 18 czerwca br.

  Uwaga! Dla studentów, którzy wybrali dwa spośród wyżej wskazanych przedmiotów albo jeden prowadzony w języku obcym – zapisy są wiążące.

   

  Sylabusy:
  Źródła prawa polskiego, międzynarodowego i unijnego,
  Prawo organizacji międzynarodowych
  Dochodzenie roszczeń pacjentów
  Informatization of civil proceedings

Accessibility Toolbar