• 24 LIP 19

    I r. E-P I st. – Uruchomione dwie specjalności

    Uprzejmie informujemy, że w roku akademickim 2019/2020 na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia na kierunku Ekonomiczno- Prawnym realizowane będą dwie specjalności: sektor prywatny oraz sektor publiczny.

Accessibility Toolbar