• 13 CZE 19

  III r. SSP – Zapisy na seminaria

  Uprzejmie informujemy, że w dniach od 17 do 23  czerwca 2019 r. zostaną uruchomione (poprzez e-dziekanat) zapisy na seminaria magisterskie, realizowane od czwartego roku studiów w roku akademickim 2019/2020.

  Zapisy rozpoczną się 17 czerwca o godzinie 0.00 i zakończą 23 czerwca br. o godzinie 23.59.

  Limit miejsc w grupie każdego z  promotorów wynosi 10 osób.

  Student wybiera promotora z podanej poniżej listy, wpisując w polu „preferencje promotora” odpowiednią liczbę: 1 oznacza promotora, którego student wybiera w pierwszej kolejności, liczba najwyższa – promotora wybieranego w ostatniej kolejności.

  Student może w ten sposób dokonać wyboru kolejności wszystkich promotorów lub tylko niektórych.

  Przypisanie studenta do określonego promotora jest wypadkową dwóch wartości: liczby podanej przez studenta w polu „preferencje promotora” oraz średniej ważonej z ocen. Średnia ważona z ocen jest obliczana ze średniej arytmetycznej z całości dotychczasowych studiów (za semestry od I do V – 0,8) oraz średniej arytmetycznej za semestr V (0,2).

   

  Lista promotorów uprawnionych do prowadzenia seminarium magisterskiego w roku akademickim 2019/2020 na czwartym roku studiów niestacjonarnych na kierunku Prawo:

  1. dr hab. SŁUGOCKI JANUSZ, Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego
  2. dr hab. GÓRSKI MAREK, Katedra Prawa Ochrony Środowiska
  3. dr hab. BAŁABAN ANDRZEJ, Katedra Prawa Konstytucyjnego i Integracji Europejskiej
  4. dr hab. POHL ŁUKASZ, Katedra Prawa Karnego
  5. dr hab. ŁASKI PIOTR, Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego
  6. dr hab. prof. US, BARCZAK ANNA, Katedra Prawa Ochrony Środowiska
  7. dr hab. prof. US OFIARSKA MAŁGORZATA, Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego
  8. dr hab. prof. US NIZIOŁ KRYSTYNA, Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego
  9. dr hab. prof. US MONARCHA-MATLAK ALEKSANDRA, Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego
  10. dr hab. prof. US MOLSKI RAJMUND, Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego
  11. dr hab. prof. US GAJDA EWA, Katedra Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Doktryn Polityczno-Prawnych
  12. dr hab. prof. US FLAGA-GIERUSZYŃSKA KINGA, Katedra Postępowania Cywilnego
  13. dr hab. prof. US CIAPAŁA JERZY, Katedra Prawa Konstytucyjnego i Integracji Europejskiej
  14. dr hab. prof. US KUNIEWICZ ZBIGNIEW, Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego
  15. dr hab. prof. US ANDRZEJEWSKI MAREK, Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego
  16. dr hab. prof. US WACINKIEWICZ DANIEL, Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego
  17. dr hab. CAŁA-WACINKIEWICZ EWELINA, Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego
  18. dr hab. prof. US NEKROŠIUS VYTAUTAS, Katedra Postępowania Cywilnego
  19. dr hab. CHODUŃ AGNIESZKA, Katedra Wykładni i Tworzenia Prawa
  20. dr BARANOWSKA-ZAJĄC WIOLETA, Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego
  21. dr RYLSKI MIKOŁAJ, Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej
  22. dr ŻBIKOWSKA MAŁGORZATA, Katedra Postępowania Karnego

   

  WYNIKI ZAPISÓW SĄ WIDOCZNE  W E-DZIEKANACIE.

  OSOBOM, KTÓRYM NIE DOKONAŁY WYBORU DZIEKANAT SAMODZIELNIE PRZYPISUJE PROMOTORA, SPOŚRÓD TYCH PROMOTORÓW, U KTÓRYCH SĄ WOLNE MIEJSCA

Accessibility Toolbar