• 12 CZE 19

  IV r. SSP – Wyniki zapisów na przedmiot z modułu: Praktyczny Program Edukacyjny

  Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonych zapisów na zajęcia do wyboru z modułu: Praktyczny Program Edukacyjny,  w roku akademickim 2019/2020 na V roku studiów stacjonarnych realizowane będą:

  1. Studencka Poradnia Prawna,
  2. Warsztaty prawnicze z pisania pism sądowych i urzędowych,
  3. Negocjacje jako sposób rozwiązywania sporów.

   

  Studenci, którzy zapisali się na Rozprawę sądową oraz studenci, którzy nie brali udziału w zapisach zobowiązani są dokonać wyboru  jednego z niżej wskazanych przedmiotów- poprzez zapisy w e-dziekanacie.

  1. Warsztaty prawnicze z pisania pism sądowych i urzędowych,
  2. Negocjacje jako sposób rozwiązywania sporów.

   

  Dokonanie takiego zapisu będzie możliwe w dniach od 14 czerwca (od godziny 0.00) do północy w dniu 18 czerwca br.

  Sylabusy do przedmiotów do wyboru znajdują się na stronie Wydziału w zakładce: Dla Studentów / Sylabusy / Prawo – Studia (nie)stacjonarne/ Sylabusy do planu studiów 2015/2016.

  Dla studentów, którzy wybrali już jeden z ww. przedmiotów  – zapisy są wiążące.

   

  Studenci zapisani na Studencką Poradnię Prawną:

  1. 214540
  2. 212642
  3. 214512
  4. 214456
  5. 215150
  6. 214496
  7. 214619
  8. 214404
  9. 213942
  10. 214446
  11. 214573
  12. 214584
  13. 214418
  14. 214593
  15. 208988
  16. 209765
  17. 209025
  18. 214484
  19. 212985
  20. 212518
  21. 214601
  22. 214225
  23. 214618
  24. 209752
  25. 209926
  26. 214588
  27. 214570
  28. 214546
  29. 214594
  30. 214455

Accessibility Toolbar