• 12 CZE 19

  IV r. SSP – Wyniki zapisów na przedmioty do wyboru na IX semestr

  Uprzejmie informujemy, że w wyniku zapisów na dwa przedmioty  do wyboru PDW-25, realizowany na IX semestrze, w roku 2019/2020 będą realizowane następujące wykłady:

  1. Egzekucja sądowa w sprawach cywilnych, prowadzący: dr K. Ziemianin,
  2. Wprowadzenie do prawnej ochrony rodziny, prowadzący: dr hab. M. Andrzejewski, prof. US.

   

  Studenci, którzy dokonali innego wyboru oraz studenci, którzy nie brali udziału w zapisach zobowiązani są dokonać wyboru jednego z ww. wykładów – poprzez zapisy w e-dziekanacie.

   

  Dokonanie takiego zapisu będzie możliwe w dniach od 14 czerwca (od godziny 0.00) do północy w dniu 18 czerwca br.

  Uwaga! Dla studentów, którzy wybrali jeden spośród wyżej wskazanych przedmiotów – zapisy są wiążące.

  Sylabusy:
  Egzekucja sądowa w sprawach cywilnych
  Wprowadzenie do prawnej ochrony rodziny

Accessibility Toolbar