• 12 CZE 19

  III r. SSP – Wyniki zapisów na moduły przedmiotów

  Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonych zapisów na zajęcia do wyboru,  w roku akademickim 2019/2020  na IV roku studiów stacjonarnych spośród sześciu MODUŁÓW (oznaczonych literami A, B, C, D, E, F) realizowane będą dwa: moduł B i C.

   

  Studenci, którzy nie dokonali wyboru, a także Ci którzy zapisali się na inne moduły, zobowiązani są do dokonania wyboru spośród modułu B i C.

  W tym celu w dniach od 14  do 18  czerwca br. uruchomione zostaną dodatkowe zapisy – na moduły B i C.

  Zapisy rozpoczną się 14 czerwca o godzinie 0.00 i zakończą 18 czerwca o godzinie 23.59.

   

  Sylabusy do przedmiotów do wyboru znajdują się na stronie Wydziału w zakładce: Dla Studentów / Sylabusy / Prawo – Studia stacjonarne/ Sylabusy do planu studiów 2015/2016.

  Uwaga! Dla studentów, którzy dokonali już zapisu na moduł B i C – wybór jest wiążący.

Accessibility Toolbar