• 15 LIP 19

    III r. NSP – Uruchomione moduły specjalnościowe

    Uprzejmie informujemy, że w roku akademickim 2019/2020 na IV roku studiów niestacjonarnych spośród sześciu MODUŁÓW (oznaczonych literami A, B, C, D, E, F) realizowane będą: moduł B oraz moduł C.

Accessibility Toolbar