• 12 CZE 19

  I r. SSP – Wyniki zapisów na przedmiot do wyboru PDW-25

  Uprzejmie informujemy, że w wyniku zapisów na przedmiot  do wyboru PDW-25, realizowany na IV semestrze w roku 2019/2020 będą  realizowane dwa wykłady:

  • Komunikacja prawna i prawnicza, prowadzący dr hab. Agnieszka Choduń,
  • System pomocy prawnej w sprawach cywilnych, prowadzący dr Aleksandra Klich.

   

  Studenci, którzy dokonali innego wyboru oraz studenci, którzy nie brali udziału w zapisach zobowiązani są dokonać wyboru  jednego z ww. wykładów – poprzez zapisy w e-dziekanacie.

  Dokonanie takiego zapisu będzie możliwe w dniach od 14 czerwca (od godziny 0.00)
  do północy w dniu 18 czerwca br.

  Uwaga!  Dla studentów, którzy wybrali już jeden z ww. wykładów – zapisy są wiążące.

   

  Sylabusy:
  Komunikacja prawna i prawnicza
  System pomocy prawnej w sprawach cywilnych

Accessibility Toolbar