• 25 CZE 19

  III r. NSP – Wyniki zapisów na seminaria

  Uprzejmie informujemy, że zatwierdzone wyniki zapisów na seminaria są widoczne na Państwa kontach w E-Dziekanacie.

  Studenci, którzy nie brali udziału w zapisach zobowiązani są dokonać wyboru spośród promotorów, u których są jeszcze wolne miejsca:

  1. prof. dr hab. POHL ŁUKASZ, Katedra Prawa Karnego
  2. prof. dr hab. ŁASKI PIOTR, Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego
  3. dr hab. prof. US KUNIEWICZ ZBIGNIEW, Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego
  4. dr KLEDZIK PRZEMYSŁAW, Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego

   

  Dokonanie zapisu należy dokonać poprzez z złożenie podania w Dziekanacie. W tym celu należy skorzystać z druku:
  https://wpia.usz.edu.pl/wp-content/uploads/Podanie-w-innych-sprawach_19.pdf

  Dla studentów, którzy dokonali wyboru – zapisy są wiążące.

Accessibility Toolbar