• 24 CZE 19

  IV r. SSP – Wyniki zapisów na przedmiot z modułu: Praktyczny Program Edukacyjny

  Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonych zapisów na zajęcia do wyboru z modułu: Praktyczny Program Edukacyjny,  w roku akademickim 2019/2020 na V roku studiów stacjonarnych realizowane będą:

  1. Studencka Poradnia Prawna,
  2. Warsztaty prawnicze z pisania pism sądowych i urzędowych,
  3. Negocjacje jako sposób rozwiązywania sporów.

   

  Studenci, którzy nie brali udziału w zapisach zobowiązani są dokonać wyboru  jednego  zobowiązani są dokonać wyboru  jednego z niżej wskazanych przedmiotów poprzez z złożenie podania w Dziekanacie.

  1. Warsztaty prawnicze z pisania pism sądowych i urzędowych,
  2. Negocjacje jako sposób rozwiązywania sporów.

   

  W tym celu należy skorzystać z druku:
  https://wpia.usz.edu.pl/wp-content/uploads/Podanie-w-innych-sprawach_19.pdf

  Sylabusy do przedmiotów do wyboru znajdują się na stronie Wydziału w zakładce: Dla Studentów / Sylabusy / Prawo – Studia (nie)stacjonarne/ Sylabusy do planu studiów 2015/2016.

  Dla studentów, którzy wybrali już jeden z ww. wykładów – zapisy są wiążące.

   

  Studenci zapisani na Studencką Poradnię Prawną:

  1. 214540,
  2. 212642,
  3. 214512,
  4. 214456,
  5. 215150,
  6. 214496,
  7. 214619,
  8. 214404,
  9. 213942,
  10. 214446,
  11. 214573,
  12. 214584,
  13. 214418,
  14. 214593,
  15. 208988,
  16. 209765,
  17. 209025,
  18. 214484,
  19. 212985,
  20. 212518,
  21. 214601,
  22. 214225,
  23. 214618,
  24. 209752,
  25. 209926,
  26. 214588,
  27. 214570,
  28. 214546,
  29. 214594,
  30. 214455.

Accessibility Toolbar