• 25 CZE 19

    I r. SSP, I r. NSP – Wyniki zapisów na lektoraty

    Uprzejmie informujemy, że w wyniku zapisów na lektoraty zostaną uruchomione grupy z j. angielskiego i języka niemieckiego.

    Osoby, które wybrały inny język, będą realizowały go w grupach organizowanych przez Akademickie Centrum Kształcenia Językowego.

    Osoby, które  nie wzięły udziału w zapisach będą przypisane przez Dziekanat do języka obcego, zgodnie z napisanym testem poziomującym.

Accessibility Toolbar