• 12 CZE 19

    IV r. NSP – Wyniki zapisów na przedmioty do wyboru PDW na IX semestr

    Uprzejmie informujemy, że w wyniku zapisów na przedmiot do wyboru PDW-15, realizowany na IX semestrze w roku 2019/2020 będzie realizowany przedmiot: Wprowadzenie do prawnej ochrony rodziny, prowadzący: dr hab. M. Andrzejewski, prof. US.

    Wszyscy studenci zobowiązani są do zrealizowania i zaliczenia modułu PDW – 15 z zakresu utworzonego przedmiotu, tj. Wprowadzenie do prawnej ochrony rodziny.

Accessibility Toolbar