• 31 MAJA 19

  I r. SSP – Zapisy na przedmiot w wersji PBL

  Uprzejmie informujemy, że w dniach od 4 do 10 czerwca 2019 r.  zostaną uruchomione (poprzez e-dziekanat) zapisy na przedmiot  Międzynarodowe prawo publiczne, prowadzony w dwóch wersjach: klasycznej i problem-based learning. Przedmiot ten będzie realizowany w semestrze zimowym w roku 2019/2020. Studenci dokonują wyboru wersji przedmiotu.

  Warunkiem uruchomienia przedmiotu w wersji problem-based learning  jest wybranie go przez co najmniej 30 studentów.
  W wyniku zapisów może zostać utworzona jedna grupa licząca maksymalnie 30 osób. Kryterium decydującym o uczestnictwie w grupie jest kolejność zapisów.

  Zapisy rozpoczną się 4 czerwca o godzinie 0.00 i zakończą 10 czerwca br.  o godzinie 23.59.

   

  Sylabusy do przedmiotów do wyboru znajdują się na stronie Wydziału w zakładce: Dla Studentów / Sylabusy / Prawo – Studia (nie)stacjonarne/ Sylabusy do planu studiów 2018/2019.

  Wyniki zapisów zostaną przedstawione w formie ogłoszenia.

Accessibility Toolbar