• 25 CZE 19

  III r. SSP – Wyniki zapisów na seminaria

  Uprzejmie informujemy, że zatwierdzone wyniki zapisów na seminaria są widoczne na Państwa kontach w E-Dziekanacie.

  Studenci, którzy nie brali udziału w zapisach zobowiązani są dokonać wyboru spośród promotorów, u których są jeszcze wolne miejsca:

  1. dr hab. SŁUGOCKI JANUSZ, Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego
  2. dr hab. ŁASKI PIOTR, Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego
  3. dr hab. prof. US, BARCZAK ANNA, Katedra Prawa Ochrony Środowiska
  4. dr hab. prof. US NIZIOŁ KRYSTYNA, Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego
  5. dr hab. prof. US MOLSKI RAJMUND, Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego
  6. dr hab. CAŁA-WACINKIEWICZ EWELINA, Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego
  7. dr BARANOWSKA-ZAJĄC WIOLETA, Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego

   

  Dokonanie zapisu należy dokonać poprzez z złożenie podania w Dziekanacie. W tym celu należy skorzystać z druku:
  https://wpia.usz.edu.pl/wp-content/uploads/Podanie-w-innych-sprawach_19.pdf

  Dla studentów, którzy dokonali wyboru – zapisy są wiążące.

   

Accessibility Toolbar