• 12 CZE 19

  IV r. NSP – Ponowny zapis na przedmioty do wyboru PDW na X semestr

  Uprzejmie informujemy, że zapisy na przedmioty do wyboru realizowane na X semestrze, w roku 2019/2020 zostaną uruchomione ponownie. Poprzedni zapis zostanie anulowany.

  W dniach od 14 do 18 czerwca 2019 r. zostaną uruchomione (poprzez e-dziekanat) zapisy na przedmioty  do wyboru (tzw. PDW),  realizowane na piątym roku studiów w semestrze letnim 2019/2020.

  UWAGA! Student wybiera 2 spośród poniżej proponowanych PDW-15 albo 1 spośród poniżej proponowanych PDW-15 prowadzony w języku obcym (student łącznie uzyska 4 pkt ECTS za blok PDW na X semestrze).

  PDW-15:

  1. Źródła prawa polskiego, międzynarodowego i unijnego – 15 godz. (prof. dr hab. A. Bałaban)
  2. Dochodzenie roszczeń pacjentów– 15 godz. (dr A. Klich)
  3. Międzynarodowe prawo spadkowe – 15 godz. (dr K. Dadańska)
  4. Prawo organizacji międzynarodowych – 25 godz. (dr hab. E. Cała-Wacinkiewicz)

   

  PDW-15 prowadzony w j. obcym:

  1. Informatization of civil proceedings – 15 godz. (dr K. Ziemianin)
  2. The right to privacy and its cicumscription – 15 godz. (dr hab. J. Ciapała, prof. US)
  3. Internationale Erbrecht – 15 godz. (dr K. Dadańska)

   

  Zapisy rozpoczną się 14 czerwca o godzinie 0.00 i zakończą 18 czerwca br. o godzinie 23.59.

  Wyniki zapisów zostaną przedstawione w formie ogłoszenia.

  Sylabusy:
  Źródła prawa polskiego, międzynarodowego i unijnego
  Dochodzenie roszczeń pacjentów
  Międzynarodowe prawo spadkowe
  Prawo organizacji międzynarodowych

  Informatization of civil proceedings
  The right to privacy and its circumscription
  Internationale Erbrecht

Accessibility Toolbar