Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – Wydział Prawa i Administracji US
Góra

WYNIKI EGZAMINÓW
NA APLIKACJE

Wysokie miejsce WPiA US

Wydział Prawa
i Administracji

Uniwersytet Szczeciński

Studencka Poradnia
Prawna

Wydziału Prawa i Administracji US


Start
rekrutacji

Aktualności

  • 14 SIE 18

  II r. NSP – Egzamin z Prawa administracyjnego

  W dniu 6 września 2018 r. o godz. 12:00 w sali 201 odbędzie się egzamin z Prawa administracyjnego. Termin ten dotyczy studentów II roku NSP, którzy uzyskali zgodę Pani Prodziekan dr B. Kanarek na usprawiedliwienie nieobecności podczas I terminu egzaminu. mgr M. Reszka

  Czytaj więcej →
  • 14 SIE 18

  III r. SSP – Egzamin z Postępowania karnego

  W dniu 7 września 2018 r. o godz. 11:00 w pok. 302 odbędzie się egzamin z Postępowania karnego. Termin ten dotyczy studentów III roku SSP , którzy uzyskali zgodę Pani Prodziekan dr B. Kanarek na usprawiedliwienie nieobecności podczas I terminu egzaminu. mgr M. Reszka, Dziekanat WPiA US

  Czytaj więcej →
  • 14 SIE 18

  Stypendium ministra dla doktorantów na rok akademicki 2018/2019

  Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego informuje o zasadach i trybie składania wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego na rok akademicki 2018/2019.   Tekst Zarządzenia Rektora Uniwersytetu z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zasad i trybu składania wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla

  Czytaj więcej →
  • 14 SIE 18

  II r. SSP – Egzamin z Prawa rzeczowego

  W dniu 3 września 2018 r. o godz. 10:00 w sali 217 odbędzie się egzamin z Prawa rzeczowego. Termin ten dotyczy studentów II roku SSP, którzy uzyskali zgodę Pani Prodziekan dr B. Kanarek na usprawiedliwienie nieobecności podczas I terminu egzaminu. mgr M. Reszka, Dziekanat WPiA US

  Czytaj więcej →

Na skróty