• 21 GRU 20
  Projekt „Uniwersyteckie Centrum Wiedzy o Dostępności” z dofinansowaniem NCBiR

  Projekt „Uniwersyteckie Centrum Wiedzy o Dostępności” z dofinansowaniem NCBiR

  Wniosek Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, zatytułowany „Uniwersyteckie Centrum Wiedzy o Dostępności”, został wyłoniony do finansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w ramach konkursu nr POWR.03.05.00-IP.08-00-CWD/20 „Centrum wiedzy o dostępności”.

  Partnerem w projekcie jest Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

  Łączna kwota uzyskanego dofinansowania to 5 819 997,67 zł.


  Jako wiodące cele projektu wskazać można:
  Cel nr 1 – stworzenie nowoczesnej siedziby Centrum jako jednostki badawczo-szkoleniowej, posiadającej m.in. dedykowaną platformę szkoleniową, wypożyczalnię sprzętu specjalistycznego, mobilny oraz stacjonarny streaming na żywo, salę symulacji na potrzeby szkoleń świadomościowych, wyposażoną w symulator wirtualnej rzeczywistości, realizowany w technologii VR, czyli rzeczywistości stworzonej przy wykorzystaniu technologii informatycznych, dzięki którym kreowana zostanie multimedialna wizja przedmiotów, przestrzeni i zdarzeń.
  Cel nr 2 – uzyskanie przez Uniwersytet Szczeciński pozycji Lidera w zakresie szerzenia idei dostępności i projektowania uniwersalnego wśród pomiotów zaangażowanych w kreowanie rzeczywistości społeczno-gospodarczej.
  Cel nr 3 – przygotowanie kadry z wiedzą ekspercką, a także rozszerzenie działalności badawczo-wdrożeniowej i usług doradczych, wspierających otoczenie społeczno-gospodarcze, w celu wypracowania standardów dla usług powszechnych w oparciu o zasady projektowania uniwersalnego, w obszarze cyfryzacji i komunikacji (w latach 2021-2023).

  Pani dr Adrianie Tomczyk, Pani mgr Agnieszce Skryckiej, Pani mgr Elizie Wancerz, a także Pani mgr Justynie Markitoń – w imieniu społeczności akademickiej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – składamy serdeczne podziękowania oraz życzymy dalszych sukcesów.