• 16 MAR 23
    Administracja – studia I stopnia. „Studia z przyszłością 2023”

    Administracja – studia I stopnia. „Studia z przyszłością 2023”

    Przyszłość zaczyna się dziś, a z nami można się stać jej liderem! Uprzejmie informujemy, że kierunek Administracja (studia I stopnia) otrzymał certyfikat akredytacyjny w ramach konkursu „Studia z przyszłością 2023”. Nagroda ta jest przyznawana najbardziej innowacyjnym, nowoczesnym i wartościowym kierunkom studiów w Polsce.

    Co więcej, ten kierunek studiów został wyróżniony również certyfikatem nadzwyczajnym „Laur pracodawców”. Wyróżnienie to jest przyznawane kierunkom, które uwzględnią najbardziej unikalne i efektywne rozwiązania w zakresie współpracy uczelni ze środowiskiem gospodarczy.
    Serdecznie gratulujemy Prodziekan ds. kształcenia WPiA US, Pani dr Beacie Kanarek i Przewodniczącej zespołu kierunku Administracja, Pani dr hab. Małgorzacie Ofiarskiej, prof. US wraz zespołem, których zaangażowanie pozwoliły osiągnąć ten sukces.

Accessibility Toolbar