• 04 LIP 21
    Kierunek Prawo służb mundurowych WPiA US ze Znakiem Jakości „Studia z Przyszłością” oraz statuetką „Lidera Kształcenia Jakości”!

    Kierunek Prawo służb mundurowych WPiA US ze Znakiem Jakości „Studia z Przyszłością” oraz statuetką „Lidera Kształcenia Jakości”!

    Z przyjemnością informujemy, że decyzją Komisji Certyfikacyjnej Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością” kierunek studiów pierwszego stopnia Prawo służb mundurowych – realizowany na Wydziale Prawa i Administracji US, uzyskał Certyfikat Nadzwyczajny „Lidera Jakości Kształcenia” oraz Certyfikat Akredytacyjny „Studia z Przyszłością 2021”. 

    Niezmiernie cieszymy się z uzyskania pozytywnego wyniku oceny akredytacyjnej Komisji Certyfikacyjnej „Studia z Przyszłością” i otrzymanych wyróżnień. Wiążemy nadzieję na dalszy rozwój i  podnoszenie poziomu kształcenia i procesu dydaktycznego, realizowanego na Wydziale Prawa i Administracji US!

    Szczególne podziękowania dla Pani dr Marty Jasińskiej oraz zespołu kierunku Prawo służb mundurowych za przygotowanie dokumentacji i zaangażowanie w inicjatywę.

Accessibility Toolbar