Pokój prawniczy ma stanowić miejsce spotkań studentów Wydziału Prawa i Administracji US z osobami, które wykonują zawody prawnicze albo związane ze stosowaniem prawa. To właśnie tu studenci będą mogli poznawać arkana tajemnej wiedzy prawniczej i szkolić potem swoje umiejętności. To właśnie tu będą mieli szansę dowiedzieć się czym są kompetencje miękkie i jak je wykorzystywać. I wreszcie … to właśnie tu będą mogli spotkać tych, którzy mają już doświadczenie zawodowe i chcą tym doświadczeniem podzielić się z adeptami sztuki prawniczej.


Aktualności

Accessibility Toolbar