W REALIZACJI

Akademia Młodego Prawnika

Adresatami są osoby w wieku 14-19 lat, uczące się w szkołach średnich.  Projekt Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Prawniczo-Ekonomiczna Akademia Złotego Wieku

Adresatami są osoby powyżej 50 r. życia. Projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

ZAKOŃCZONE

Projekt NKCK

Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych.