W REALIZACJI

„JAK NAJBLIŻEJ DOSTĘPNOŚCI ” (www.jnd.usz.edu.pl)


Projekt wdrożeniowy w ramach konkursu „Projektowanie uniwersalne” (nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PUN/19)

 

 

 


 

ZAKOŃCZONE

Akademia Młodego Prawnika

Adresatami są osoby w wieku 14-19 lat, uczące się w szkołach średnich.  Projekt Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Prawniczo-Ekonomiczna Akademia Złotego Wieku

Adresatami są osoby powyżej 50 r. życia. Projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt NKCK

Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych.