Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego 
 Akademia Młodego Prawnika – II edycja


MISJA I CELE AKADEMII MŁODEGO PRAWNIKA


Akademia Młodego Prawnika to nowatorski i innowacyjny projekt edukacyjny, którego organizatorem jest Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest on adresowany do uczniów szkół podstawowych – klas IV-VIII oraz ponadpodstawowych – liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I i II stopnia, z województwa zachodniopomorskiego. Misją Akademii Młodego Prawnika jest popularyzowanie wiedzy prawnej wśród dzieci i młodzieży, przede wszystkim poprzez wskazanie, że prawo towarzyszy każdej sferze naszego życia. Projekt zakłada także kształtowanie świadomości prawnej wśród najmłodszych.

Celem Akademii Młodego Prawnika jest przekazanie uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa zachodniopomorskiego prawniczej wiedzy ogólnej oraz specjalistycznej, w ujęciu zarówno teoretycznym, jak i praktycznym. Ponadto celem jest również rozwijanie zainteresowań własnych uczniów, głównie z zakresu nauk prawnych. W formule cyklicznych spotkań, odbywających się od marca do czerwca 2022 r., specjaliści i praktycy przeprowadzą dzieci i młodzież przez wiele ważnych i interesujących zagadnień, odpowiadając wspólnie z nimi na pytania: jak?, po co? i dlaczego?

Honorowy Patronat nad projektem Akademia Młodego Prawnika objęła Zachodniopomorska Kurator Oświaty Pani Katarzyna Koszewska.


DLA UCZESTNIKÓW


Uczestnicy Akademii Młodego Prawnika będą mogli wziąć udział w warsztatach prowadzonych przez nauczycieli akademickich, prawników, ekspertów oraz specjalistów zewnętrznych. Otrzymają indeksy uczestników Akademii Młodego Prawnika oraz materiały szkoleniowe.


REKRUTACJA  – II EDYCJA  Akademia Młodego Prawnika (kliknij TUTAJ)


TERMINARZ SPOTKAŃ (kliknij tutaj)


e-mail: amp@usz.edu.plPATRONI PROJEKTU 


Kuratorium Oświaty w Szczecinie 


PARTNERZY PROJEKTU


Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie 

Fundacja Deloitte


AKADEMIA MŁODEGO PRAWNIKA W MEDIACH


GŁOS SZCZECIŃSKI – „Uniwersytet Szczeciński ogłasza nabór do Akademii Młodego Prawnika. Szczecińscy uczniowie będą mogli nabyć wiedzę na temat prawa”
(gs24.pl – wydanie internetowe – kliknij tutaj, aby wyświetlić artykuł)

KURIER SZCZECIŃSKI  – „Akademia Młodego Prawnika rekrutuje”
(kliknij tutaj, aby wyświetlić artykuł)

RADIO SZCZECIN – „Promocja wiedzy prawniczej wśród dzieci i młodzieży” (kliknij tutaj)

RADIO NIUS – „Akademia Młodego Prawnika – nowatorski i innowacyjny projekt edukacyjny” (kliknij tutaj)

  

Accessibility Toolbar