Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego ogłasza nabór
kandydatów
do Akademii Młodego Prawnika


MISJA I CELE AKADEMII MŁODEGO PRAWNIKA


Akademia Młodego Prawnika to nowatorski i innowacyjny projekt edukacyjny, którego organizatorem jest Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest on adresowany do uczniów szkół podstawowych – klas V-VIII oraz ponadpodstawowych – liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I i II stopnia, z województwa zachodniopomorskiego. Misją Akademii Młodego Prawnika jest popularyzowanie wiedzy prawnej wśród dzieci i młodzieży, przede wszystkim poprzez wskazanie, że prawo towarzyszy każdej sferze naszego życia. Projekt zakłada także kształtowanie świadomości prawnej wśród najmłodszych.

Celem Akademii Młodego Prawnika jest przekazanie uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa zachodniopomorskiego prawniczej wiedzy ogólnej oraz specjalistycznej, w ujęciu zarówno teoretycznym, jak i praktycznym. Ponadto celem jest również rozwijanie zainteresowań własnych uczniów, głównie z zakresu nauk prawnych. W formule cyklicznych spotkań, odbywających się od marca do czerwca 2022 r., specjaliści i praktycy przeprowadzą dzieci i młodzież przez wiele ważnych i interesujących zagadnień, odpowiadając wspólnie z nimi na pytania: jak?, po co? i dlaczego?

Współorganizatorem projektu Akademii Młodego Prawnika jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie (więcej tutaj: Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy WPiA US i Okręgową Izbą Radców Prawnych w Szczecinie).

Honorowy Patronat nad projektem Akademia Młodego Prawnika objęła Zachodniopomorska Kurator Oświaty Pani Magdalena Zarębska-Kulesza.


DLA UCZESTNIKÓW


Uczestnicy Akademii Młodego Prawnika będą mogli wziąć udział w warsztatach prowadzonych przez nauczycieli akademickich, prawników, ekspertów oraz specjalistów zewnętrznych. Otrzymają indeksy uczestników Akademii Młodego Prawnika oraz materiały szkoleniowe.


TERMINARZ SPOTKAŃ (kliknij tutaj)


 

e-mail: amp@usz.edu.pl


Zajęcia prowadzone na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w okresie od 11.03.2022 r. do 18.06.2022 r.

Szczegółowe informacje, w tym zasady i sposób rekrutacji zostały zawarte w Regulaminie określającym warunki rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie Akademia Młodego Prawnika.

REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ WARUNKI UCZESTNICTWA W „AKADEMII MŁODEGO PRAWNIKA”

Ogłoszenie o naborze kandydatów do Akademii Młodego PrawnikaAKADEMIA MŁODEGO PRAWNIKA W MEDIACH


GŁOS SZCZECIŃSKI – „Uniwersytet Szczeciński ogłasza nabór do Akademii Młodego Prawnika. Szczecińscy uczniowie będą mogli nabyć wiedzę na temat prawa”
(gs24.pl – wydanie internetowe – kliknij tutaj, aby wyświetlić artykuł)

KURIER SZCZECIŃSKI  – „Akademia Młodego Prawnika rekrutuje”
(kliknij tutaj, aby wyświetlić artykuł)

RADIO SZCZECIN – „Promocja wiedzy prawniczej wśród dzieci i młodzieży” (kliknij tutaj)

RADIO NIUS – „Akademia Młodego Prawnika – nowatorski i innowacyjny projekt edukacyjny” (kliknij tutaj)


 


PATRONI PROJEKTU 


Kuratorium Oświaty w Szczecinie 

Zachodniopomorski Inspektor Ochrony Środowiska 

 


PARTNERZY PROJEKTU


Fundacja Deloitte

CuberRescue 

CyberRescue to założony w 2018 r. startup skupiający się na ratowaniu ludzi, którzy padli ofiarą cyberprzestępców. Eksperci firmy specjalizują się m.in w zabezpieczaniu zgubionych urządzeń, odzyskiwaniu dostępu do przejętych portali w social media, zwrotach środków skradzionych z kont bankowych czy też weryfikacji podejrzanych wiadomości. Oprócz tego CyberRescue prowadzi działalność ostrzegawczą, polegającą na informowaniu o bieżących cyberzagrożeniach. Więcej informacji o startupie znajduje się na stronie: https://cyberrescue.me/.

Nasze wsparcie dostępne jest na Messengerze: m.me/cyberrescue.me, telefonicznie: 600 112 112 oraz e-mailowo: help@cyberrescue.me

CyberRescue tworzy Zespół ludzi, posiadających wieloletnie doświadczenie z różnych branż – od IT, przez cybersecurity i komunikację, aż po psychologię. Pomimo tak różnych doświadczeń, łączą nas wysoko rozwinięta empatia i chęć pomocy drugiemu człowiekowi.
Pasja, jaką jest dla nas cyberbezpieczeństwo oraz nieustanne poszerzanie wiedzy ze sposobów unikania zagrożeń i technicznych rozwiązań odzyskania utraconych danych oraz środków, pozwalają nam skutecznie ratować ofiary internetowych oszustów i ostrzegać naszych Klientów.

W każdym miesiącu obsługujemy ponad 8000 zgłoszeń. Rozwiązaliśmy już 165 831 problemów Klientów. Zweryfikowaliśmy blisko 8 300 zagrożeń w sieci. Odzyskaliśmy łącznie 201 530 złotych Klientów.