• 06 PAŹ 21
  Nowa inwestycja Uniwersytetu Szczecińskiego

  Nowa inwestycja Uniwersytetu Szczecińskiego

  W dniu 6 października 2021 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego odbyło się uroczyste podpisanie umowy na przebudowę dwóch budynków w kampusie Uniwersytetu Szczecińskiego przy al. Piastów. Z jednego z nich korzysta Wydział Prawa i Administracji, z drugiego zaś Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego. 

  To bardzo ważny dla nas moment. W imieniu Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego pragnę podziękować Panu Prezydentowi Piotrowi Krzystkowi, gdyby nie inicjatywa i wsparcie Urzędu Miasta, realizacja tej inwestycji nie byłaby możliwa. Kieruję swoje podziękowania również ku całemu Kolegium Rektorskiemu – gdyby nie Państwa życzliwość oraz zrozumienie trudnej sytuacji infrastrukturalnej Wydziału Prawa i Administracji, inwestycja ta nie doszłaby do skutku – mówi dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, prof. US – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Chcemy silnego Wydziału i cieszę się, że dla Władz Rektorskich taki Wydział jest racją stanu, racją Uniwersytetu Szczecińskiego – dodała. 

  W uroczystości wzięli udział m.in. Prezydent Miasta Szczecin Piotr Krzystek – gość honorowy, Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Waldemar Tarczyński i Kanclerz Uniwersytetu Szczecińskiego Andrzej Jakubowski – gospodarze wydarzenia oraz Michał Jakliński – przedstawiciel wykonawcy. 

  Budynek Wydziału Prawa i Administracji oraz budynek Wydziału Humanistycznego przy al. Piastów 40b zostaną kompleksowo przebudowane. Unowocześnione zostaną sale wykładowe oraz nastąpi ich dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. 

  Ta inwestycja od dawna leżała na sercu władzom Uczelni. Dla nas Kampus Piastów zawsze był czymś najważniejszym – mówi prof. dr hab. Waldemar Tarczyński, Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego. I właśnie teraz dzięki Gminie Miastu Szczecin, dzięki Rządowemu Funduszowi Inicjatyw Lokalnych udało się doprowadzić do podpisania umowy na przebudowę dwóch budynków w Kampusie Piastów. Będzie to domknięcie modernizacji całego kampusu. Szczecin będzie miastem jeszcze bardziej akademickim – dodał. 

  Przebudowę budynku nr 1 i 5 w kampusie Uniwersytetu Szczecińskiego przy al. Piastów wykona wybrane w postępowaniu przetargowym konsorcjum firm: HD Investment sp. z o.o. sp. k. oraz HD Construction sp. z o.o. Wartość inwestycji opiewa na 15.900.000,00 złotych, z czego 8.389.935,80 złotych stanowi dofinasowanie dla zadania od Gminy Miasta Szczecin, pochodzące z dotacji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

  Cieszę się, że miasto Szczecin mogło się zaangażować w ten projekt. Dzięki konstruktywnej postawie Rady Miasta mogliśmy złożyć taki wniosek do programu rządowego. Czym byłby Szczecin bez uczelni wyższych, bez nauki i studentów. To nas cieszy i buduje – mówi Piotr Krzystek, Prezydent Miasta Szczecin. 

  To już kolejna inwestycja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W czasie ostatniego roku m.in. została wybudowana winda w budynku głównym przy ul. Narutowicza 17A, powstała profesjonalna Sala Rozpraw, a także właśnie powstaje Sala Symulacji z symulatorem w technologii VR osoby ze szczególnymi potrzebami. 

  NAGRANIE WIDEO (kliknij tutaj)