• Zespół Badawczy Filozofii, Teorii oraz Ekonomicznej Analizy Prawa

  Interdyscyplinarna grupa badawcza podejmująca zadania badawcze w obszarze filozofii i teorii prawa, w tym ekonomicznej analizy prawa.

  Problematyka filozoficzna obejmuje aksjologię prawa i etykę prawniczą.

  Problematyka teoretyczna obejmuje:

  • tworzenie spójnej siatki terminologicznej i pojęciowej dla całego prawoznawstwa;
  • problemy teoretyczne poszczególnych dogmatyk prawniczych;
  • zagadnienia legislacyjne, socjotechniczne, w tym z zakresu polityki prawa.

  Grupa badawcza pracuje w ramach metody analitycznej, analiza językowa oraz ekonomiczna prawa stanowi rdzeń spajający kierunki prac badawczych.

  Dyscyplina: nauki prawne

  Więcej informacji:
  the team’s website is under construction, strona www grupy – https://zespolscn.wixsite.com/filo-prawo
  Research topics: design rules of the criminal law system and the roles of legal doctrines, semiotics of the principles of criminal liability, epistemic and axiological problems of interpretation and establishing facts in the application of the law, economization of the law, theory of tax law, ethical aspects of taxation, theory of law-making, theory of conventional acts in law.

   

  Skład Zespołu:

  Kontakt:
  Instytut Nauk Prawnych, tel. (91) 444-28 25
  e-mail: olgierd.bogucki@usz.edu.pl

  Instytut Nauk Prawnych
  Wydział Prawa i Administracji
  Uniwersytetu Szczecińskiego