• 10 LIS 22

  mgr Jędrzej Gryko


  Stanowisko:
  Wykładowca

  e-mail: jedrzej.gryko@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 82

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 212

   

   


  Obszar prowadzonych badań: Teoria prawa; Wykładnia prawa; Prawo konstytucyjne


  Stopnie i tytuły naukowe:

  • czerwiec 2018 r. – uzyskanie tytułu magistra prawa na podstawie pracy magisterskiej „Zasady prawa w ogólnej teorii prawa a zasady prawa w polskim prawie konstytucyjnym” napisanej pod opieką promotorską prof. dra hab. Macieja Zielińskiego na Wydziale Prawa i Administracji US.

  Zakres prowadzonej działalności dydaktycznej:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych (ćwiczenia) z następujących przedmiotów propedeutycznnych: wstęp do prawoznawstwa, podstawy prawoznawstwa, logika prawnicza, elementy logiki praktycznej, logika ogólna;
  • prowadzenie zajęć dydaktycznych (ćwiczenia) z przedmiotów specjalistycznych: teoria prawa, wykładnia i stosowanie prawa, zasady techniki normotwórczej, legislacja administracyjna, etyka w administracji.

  Wykonywanie zawodu prawniczego / pełnienie funkcji publicznych:

  • marzec – listopad 2022 r. – specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie;
  • styczeń 2016 r. – wrzesień 2020 r. – prawnik wewnętrzny w Biurze Poselskim.

  Funkcje pełnione w uczelni lub udział w organach kolegialnych związanych z działalnością dydaktyczną, organizacyjną i badawczą:

  • od grudnia 2015 r. do czerwca 2018 r. – członkostwo w Radzie Wydziału Prawa i Administracji US (przedstawiciel studentów);
  • od grudnia 2015 r. do czerwca 2018 r. – członkostwo w Wydziałowej Radzie Samorządu Studenckiego Wydziału Prawa i Administracji US;
  • od listopada 2017 r. do czerwca 2018 r. – delegat do Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego US;
  • od maja 2019 r. do września 2020 r. – członkostwo w Wydziałowej Radzie Samorządu Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji US;
  • od 7 października 2022 r. do chwili obecnej – członek zespołu kierunku prawo.

Accessibility Toolbar