• 24 PAŹ 17

  dr Beata Kanarek

  Stanowisko: Prodziekan ds. Studenckich

  e-mail: beata.kanarek@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 86, (91) 444 26 15

  ul. Narutowicza 17a                   al. Piastów 40b
  pok. 111                                       pok. 109

  Dyżur dydaktyczny: czwartki, godz. 12.00 – 12.45 (pok. 111, ul. Narutowicza 17a)
  Dyżur prodziekański: środy, godz. 10.10 – 11.00 (pok. 111, ul. Narutowicza 17a)
  Konsultacje: środy, godz. 10.45 – 11.30 (pok. 111, ul. Narutowicza 17a)

  Konsultacje dla studentów niestacjonarnych: 22.03.2019 r. – godz. 19.30 – 20.15, 05.04.2019 r. – godz. 19.30 – 20.15, 07.04.2019 r. godz. 8.15 – 9.00 /pok 111

  Monografie

  1. Teoretyczne ujęcia derogacji, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004, ss. 198.

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Teoretyczna analiza pojęcia „derogacja” (w:) L. Leszczyński (red.), Zmiany społeczne a zmiany w prawie. Aksjologia, Konstytucja, Integracja europejska, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, Lublin 1999.
  2. Moc obowiązująca i moc prawna a zagadnienie derogacji (w:) Z. Tobor (red.), Prawoznawstwo a praktyka stosowania prawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2002.
  3. Uwagi o zmianach prawa w świetle koncepcji czynności konwencjonalnych (w:) S. Czepita (red.), Konwencjonalne i formalne aspekty prawa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
  4. O sposobach pojmowania nowelizacji. Uwagi na marginesie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego (w:) W poszukiwaniu dobra wspólnego. Księga jubileuszowa Profesora Macieja Zielińskiego, pod red. A. Choduń, S. Czepity, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Szczecin 2010, s. 551 – 566.

   

  Artykuły

  1. Semiotyczne aspekty dyskusji o państwie prawnym, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1998, z. 3 – 4 (współautor Wieczorkiewicz – Kita J.).
  2. Porządkująca faza wykładni prawa, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2001, z. 3 (współautor Zieliński M.).
  3. Zintegrowanie polskich koncepcji wykładni prawa, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2009, z. 4, s. 23 – 39 (współautorzy Zieliński M., Bogucki O., Choduń A., Czepita S., Municzewski A.).
  4. Odpowiedzialność „lustracyjna” a immunitet sędziowski, Humanistyczne Zeszyty Naukowe – Prawa Człowieka 2013, nr 16, s. 103-121 (współautor Joanna Wieczorkiewicz-Kita).

   

  Sprawozdania

  1. Sprawozdanie z XI Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Teorii Państwa i Prawa, Szczecin 29 – 31.05.1994, Państwo i Prawo 1994, z. 10 (współautor Municzewski A.).