Góra

WYNIKI EGZAMINÓW
NA APLIKACJE

Wysokie miejsce WPiA US

Wydział Prawa
i Administracji

Uniwersytet Szczeciński

Studencka Poradnia
Prawna

Wydziału Prawa i Administracji US


Start
rekrutacji

Aktualności

  • 13 SIE 15

  Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Prawa Karnego

  Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Prawa Karnego     Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) i odpowiadają kryteriom wskazanym w Regulaminie konkursu

  Czytaj więcej →
  • 27 LIP 15

  Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego

  Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego   Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) i odpowiadają kryteriom wskazanym w Regulaminie

  Czytaj więcej →
  • 10 LIP 15

  Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Doktryn Polityczno-Prawnych

  Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Doktryn Polityczno-Prawnych   Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) i odpowiadają kryteriom wskazanym w konkursie.

  Czytaj więcej →
  • 10 LIP 15

  Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Integracji Europejskiej

  Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Integracji Europejskiej     Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) i odpowiadają kryteriom

  Czytaj więcej →
  • 10 LIP 15

  Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Postępowania Karnego

  Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Postępowania Karnego     Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) i odpowiadają kryteriom wskazanym w Regulaminie

  Czytaj więcej →
  • 08 LIP 15

  Konkurs na stanowisko adiunkta w w Katedrze Prawa Finansowego

  Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w w Katedrze Prawa Finansowego   Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) i odpowiadają kryteriom wskazanym w konkursie.  

  Czytaj więcej →
  • 15 CZE 15

  Konkurs na stanowiska asystentów w Katedrze Prawa Cywilnego i Handlowego

  Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego ogłasza konkurs na stanowiska asystentów w Katedrze Prawa Cywilnego i Handlowego   Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) i odpowiadają kryteriom wskazanym

  Czytaj więcej →
  • 20 MAJA 15

  Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Samorządu Terytorialnego

  Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Samorządu Terytorialnego Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) i odpowiadają kryteriom wskazanym w Regulaminie konkursu

  Czytaj więcej →

Na skróty