Góra

Studiuj z nami

na WPiA US!

Rekrutacja trwa!

Centrum Analiz Eksperckich WPiA US

Ekspertyzy, opinie, analizy prawne. Specjalistyczne szkolenia.

Aktualności

  • Pozytywna ocena PKA dla kierunku Prawo!

    Pozytywna ocena PKA dla kierunku Prawo!

    Z dumą i satysfakcją informujemy o pozytywnej ocenie programowej na 6 lat dla kierunku Prawo – na poziomie jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim, prowadzonym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.  

  • Projekt „Uniwersyteckie Centrum Wiedzy o Dostępności” z dofinansowaniem NCBiR

    Projekt „Uniwersyteckie Centrum Wiedzy o Dostępności” z dofinansowaniem NCBiR

    Wniosek Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, zatytułowany „Uniwersyteckie Centrum Wiedzy o Dostępności”, został wyłoniony do finansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w ramach konkursu nr POWR.03.05.00-IP.08-00-CWD/20 „Centrum wiedzy o dostępności”.

Na skróty