Góra

Wydział Prawa
i Administracji

Uniwersytet Szczeciński

Studencka Poradnia
Prawna

Wydziału Prawa i Administracji US

WYNIKI EGZAMINÓW
NA APLIKACJE

Wysokie miejsce WPiA US

Zaproszenie do testowania bazy Legal Source

Termin: 07.10.2019 r. – 31.12.2019 r.

Aktualności

  • 21 STY 20

  Zespół Filozofii i Teorii Prawa – Otwarte spotkanie naukowe

  Miło nam poinformować, że Szczeciński Zespół Filozofów Prawa po raz kolejny opublikuje artykuł w renomowanym czasopiśmie międzynarodowym International Journal for the Semiotics of Law – Revue internationale de Sémiotique juridique. W trakcie otwartego seminarium będziemy rozmawiać o zmianach tekstu przed ostatecznym przekazaniem do druku. Tytuł artykułu „Semiotics of principles of criminal liability”. Referencji i autorzy

  Czytaj więcej →
  • 20 STY 20
  Wyrazy współczucia

  Wyrazy współczucia

  Czytaj więcej →
  • 20 STY 20

  Informacja o spotkaniach informacyjnych dla kadry akademickiej i studentów zainteresowanych wyjazdami w ramach programu Erasmus+

    Szanowni Państwo, W dniu 22 stycznia 2020r. w dużej Sali Senatu US odbędzie się spotkanie informacyjne dla kadry akademickiej dotyczące wyjazdów dydaktycznych i szkoleniowych w ramach programu Erasmus +. Więcej szczegółów jest dostępne pod linkiem: http://dsm.usz.edu.pl/spotkanie-informacyjne-dla-kadry-akademickiej-dotyczace-wyjazdow-dydaktycznych-i-szkoleniowych-w-ramach-programu-erasmus-w-krajach-ue-w-roku-akademickim-2019-20/ Do dnia 31 stycznia br. pracownicy zainteresowani wyjazdem szkoleniowym lub dydaktycznym w ramach programu Erasmus+ mogą składać aplikacje

  Czytaj więcej →
  • 17 STY 20
  Program PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej

  Program PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej

  Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) realizuje program wymiany, którego celem jest zwiększenie umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego. Wyjazdy w ramach programu dają szansę na podniesienie kompetencji i kwalifikacji doktorantów oraz kadry akademickiej poniżej 40 r.ż. Uniwersytetu Szczecińskiego oraz zagranicznych uczelni partnerskich poprzez ich udział w krótkich formach kształcenia w ramach międzynarodowej wymiany stypendialnej.

  Czytaj więcej →

Na skróty