Góra

Studiuj z nami

na WPiA US!

Centrum Analiz Eksperckich WPiA US

Ekspertyzy, opinie, analizy prawne. Specjalistyczne szkolenia.

Aktualności

          Podsumowanie roku 2021 na WPiA US

 • Nowa inwestycja Uniwersytetu Szczecińskiego

  Nowa inwestycja Uniwersytetu Szczecińskiego

  W dniu 6 października 2021 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego odbyło się uroczyste podpisanie umowy na przebudowę dwóch budynków w kampusie Uniwersytetu Szczecińskiego przy al. Piastów. Z jednego z nich korzysta Wydział Prawa i Administracji, z drugiego zaś Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego. 

 • Pozytywna ocena PKA dla kierunku Prawo!

  Pozytywna ocena PKA dla kierunku Prawo!

  Z dumą i satysfakcją informujemy o pozytywnej ocenie programowej na 6 lat dla kierunku Prawo – na poziomie jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim, prowadzonym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.  

 • Projekt „Uniwersyteckie Centrum Wiedzy o Dostępności” z dofinansowaniem NCBiR

  Projekt „Uniwersyteckie Centrum Wiedzy o Dostępności” z dofinansowaniem NCBiR

  Wniosek Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, zatytułowany „Uniwersyteckie Centrum Wiedzy o Dostępności”, został wyłoniony do finansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w ramach konkursu nr POWR.03.05.00-IP.08-00-CWD/20 „Centrum wiedzy o dostępności”.

Na skróty