• Zespół Badawczy Prawa Cywilnego Procesowego i Informatyzacji Wymiaru Sprawiedliwości

  Zespół badawczy zajmuje się badaniami nad tematami związanymi z prawem cywilnym procesowym oraz informatyzacją wymiaru sprawiedliwości, a w szczególności zagadnieniami:

  • Postępowania rozpoznawczego w sprawach cywilnych (proces cywilny i postępowanie nieprocesowe);
  • Postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego;
  • Wykonywania zawodu komornika sądowego;
  • Międzynarodowego i europejskiego postępowania cywilnego;
  • Arbitrażu, mediacji i negocjacji oraz inne alternatywnych metod rozwiązywania sporów cywilnych;
  • Prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego;
  • Informatyzacji postępowania sądowego oraz postępowań pomocniczych;
  • Ustroju, organizacji i informatyzacji sądów powszechnych.

  Dyscyplina: nauki prawne

  Skład Zespołu:
  dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US
  dr hab. Vytautas Nerosius, prof. US
  dr Aleksandra Klich
  dr Karolina Ziemianin
  dr Radek Wasilewski
  mgr Michał Wojdała
  mgr Paweł Nowotko

  Kontakt:
  Instytut Nauk Prawnych, Wydział Prawa i Administracji
  Uniwersytet Szczeciński
  dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US
  e-mail: kinga.flaga-gieruszynska@usz.edu.pl