• 24 PAŹ 21

  dr Ewa Jędrzejewska


  Stanowisko:
  Adiunkt

  e-mail: ewa.jedrzejewska@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 62

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 307


  Biogram: Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (2009 r.). W 2010 r. ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku Doradztwo i rachunkowość. Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk prawnych uzyskała w dniu 16 kwietnia 2021 r. broniąc rozprawę doktorską pt. „Postępowanie w sprawach o odszkodowanie za szkodę wyrządzoną ruchem pojazdu mechanicznego dochodzone z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego” napisaną pod kierunkiem dr. hab. prof. US Kingi Flagi- Gieruszyńskiej. Na Wydziale Prawa i Administracji prowadzi wykłady i ćwiczenia z następujących przedmiotów: Ustrój sądów powszechnych, Prawo uczciwej konkurencji, Podstawy prawa i postępowania cywilnego, Negocjacje jako sposób rozwiązywania sporów. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie. Od 2013 r. wykonuje zawód radcy prawnego- aktualnie w ramach spółki partnerskiej radców prawnych. W latach 2015- 2018 była pozaetatowym członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie. Od dwóch kadencji jest sędzią Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie. Jest członkiem zespołu kierunku Prawo Internetu i ochrony informacji oraz zespołu ds. kontaktu ze szkołami średnimi.


  Artykuły w języku obcym

  1. Service of court documents in civil proceedings to attorneys during the covid pandemic – analysis of selected issues, Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie, vol. XIV, 2021, no. 2, DOI: 10.32084/tekapr.2021.14.2; s. 157-169. Tekst dostępny na stronie: https://tkp.edu.pl/wp-content/uploads/2021/12/Jedrzejewska_2021_2.pdf