• 24 WRZ 18

  dr Michał Białkowski

  Stanowisko: Adiunkt

  e-mail: michal.bialkowski@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 41

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 204

  Dyżur dydaktyczny: czwartek, godz. 12:00–12:45
  Konsultacje: wtorek, godz. 17.00 – 17.45

  Dodatkowe konsultacje dla studentów niestacjonarnych: 
  16.03.2019 r., 30.03.2019 r., 13.04.2019 r., 25.05.2019 r. 08.06.2019 r. – godz. 15.15 – 16.00 

   

  Publikacje do dnia 1.10.2018 r., które nie są afiliowane na rzecz WPiA US

  Artykuły

  1. Zmiany w Ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Kilka uwag o mechanizmie uzyskiwania odszkodowania lub zadośćuczynienia w postępowaniu przed wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, Przegląd Prawniczy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 2012, nr 1, s. 137-145.
  2. Poglądy doktryny prawa cywilnego i orzecznictwa na pojęcie błędu medycznego, Przegląd Prawniczy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 2013, nr 2, s. 57-70.
  3. Dowód prima facie w postępowaniu cywilnym dotyczącym szkód powstałych w związku z leczeniem, Palestra 2014, nr 3-4, s. 115-126.

   

  Artykuły w języku obcym

  1. The derivative concept of legal interpretation, Studia Prawa Publicznego 2015, nr 2 (10), s. 153-165.