• 03 STY 23

  mgr Paweł Michalik

  Stanowisko: Wykładowca

  e-mail: pawel.michalik@usz.edu.pl
  tel. 91 444 28 43

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 406

   


  Obszar prowadzonych badań: prawo cywilne procesowe, informatyzacja wymiaru sprawiedliwości, system szkolnictwa wyższego;


  Stopnie i tytuły naukowe:

  • w 2022 r. – uzyskanie tytułu zawodowego magistra prawa

  Zakres prowadzonej działalności dydaktycznej:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych (ćwiczenia i konwersatoria) z przedmiotów: postępowanie cywilne, prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne, negocjacje jako sposób rozwiązywania sporów, Online Dispute Resolution

  Wykonywanie zawodu prawniczego / pełnienie funkcji publicznych:

  • aplikant radcowski

  Pełnione funkcje w uczelni lub udział w organach kolegialnych związanych z działalnością dydaktyczną, organizacyjną i badawczą:

  • Rzecznik Praw Studenta Uniwersytetu Szczecińskiego

   

Accessibility Toolbar