• 03 STY 23

  mgr Paweł Michalik

  Stanowisko: Wykładowca

  e-mail: pawel.michalik@usz.edu.pl
  tel. 91 444 28 43

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 406


  Obszar prowadzonych badań: prawo cywilne procesowe, informatyzacja wymiaru sprawiedliwości, system szkolnictwa wyższego;


  Stopnie i tytuły naukowe:

  • w 2022 r. – uzyskanie tytułu zawodowego magistra prawa

  Zakres prowadzonej działalności dydaktycznej:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych (ćwiczenia i konwersatoria) z przedmiotów: postępowanie cywilne, prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne, negocjacje jako sposób rozwiązywania sporów, Online Dispute Resolution

  Wykonywanie zawodu prawniczego / pełnienie funkcji publicznych:

  • aplikant radcowski

  Pełnione funkcje w uczelni lub udział w organach kolegialnych związanych z działalnością dydaktyczną, organizacyjną i badawczą:

  • Rzecznik Praw Studenta Uniwersytetu Szczecińskiego

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Dowód z dokumentu w sprawach z zakresu ubezpieczeń majątkowych, Zarządzanie dokumentacją – aspekty prawne i historyczne, (wyd.) Uniwersytet Szczeciński Rozprawy i Studia T. nr 1290, wyd. 1, DOI: 10.18276/978-83-7972–651-6, ISBN 978-83-7972-650-9, s. 219-229, ss.229.

Accessibility Toolbar