• Zespół Badawczy Prawa Cywilnego i Handlowego

  Celem działania zespołu jest prowadzenie działalności naukowej w szeroko pojmowanym obszarze prawa cywilnego, uwzględniającym także prawo rodzinne, handlowe, ubezpieczeniowe, własności intelektualnej i międzynarodowe prywatne. W ramach zespołu będą organizowane cykliczne spotkania naukowe w formie seminariów, a także podejmowane inne inicjatywy służące rozwojowi naukowemu, w tym opracowanie tekstów naukowych oraz organizowanie wydarzeń w formie konferencji, wykładów, itp.

  Dyscyplina: nauki prawne

  Skład Zespołu:

  • dr hab. Zbigniew Kuniewicz, prof. US – Kierownik zespołu badawczego;
  • dr Krzysztof Grzesiowski – pracownik dydaktyczny;
  • dr Przemysław Katner – pracownik badawczo-dydaktyczny;
  • dr Izabela Mycko-Katner – pracownik badawczo-dydaktyczny;
  • dr Katarzyna Malinowska-Woźniak – pracownik badawczo-dydaktyczny;
  • dr Marcin Stępień – pracownik badawczo-dydaktyczny;
  • dr Adriana Tomczyk – pracownik badawczo-dydaktyczny;
  • mgr Maria Wysocka-Orlik – pracownik badawczo-dydaktyczny;
  • mgr Piotr Zielonka – doktorant Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego;
  • mgr Luiza Łańko – doktorantka Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego
  • mgr Jakub Marchewka – doktorant Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego.


  Kontakt:

  Wydział Prawa i Administracji

  Uniwersytet Szczeciński

  mgr Piotr Zielonka, e-mail: piotr.zielonka@phd.usz.edu.pl

  mgr Maria Wysocka-Orlik, e-mail: maria.wysocka-orlik@usz.edu.pl

Accessibility Toolbar