• Zespół Badawczy Prawa Karnego Procesowego

  Do zadań Zespołu Badawczego Prawa Karnego Procesowego należą badania nad zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianą procedurą karną, w tym problematyka postępowania przygotowawczego z udziałem organów ścigania, postępowania karnego skarbowego, postępowania w sprawach o wykroczenia czy postępowania w sprawach nieletnich. Nadto w obrębie problemów badawczych znajdują się zagadnienia związane z odpowiedzialnością dyscyplinarną w polskim systemie prawnym (w szczególności w odniesieniu do przedstawicieli zawodów prawniczych), procedurą wykonywania orzeczeń w sprawach karnych czy niektórymi problemami materialnego prawa karnego pozostającymi na styku z procedurą karną.

  Dyscyplina: nauki prawne

  Skład Zespołu:

  Kontakt:

  Instytut Nauk Prawnych
  prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz
  e-mail: hanna.paluszkiewicz@usz.edu.pl

  Instytut Nauk Prawnych
  Wydział Prawa i Administracji
  Uniwersytetu Szczecińskiego

Accessibility Toolbar